Projekt:Organisationsutveckling 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Underhållsarbete på föreningens wiki. Hjälp oss att hålla koll på klotter på föreningens wiki, samt med språkvård och wikifiering.
Stödsidor på föreningens wiki. Föreningens wiki är ett av våra viktigaste arbetsredskap, men den saknar en hel del stödsidor vilket gör det svårt för ny personal och volontärer att hjälpa till. Hjälp oss att sätta upp stödsidor så att vi sänker tröskeln.
Hjälp oss utveckla en ny Mångfaldsrapport. Ge oss tips och idéer på vad Mångfaldsrapporten bör fokusera på i år (det är första gången vi kommer att ta fram en sådan rapport). Ge oss feedback på rapporten när vi publicerar en första version.
Hjälp oss vidareutveckla vår Klimatpåverkansrapport. Ge oss feedback på innehållet i Klimatpåverkansrapporten vi tagit fram.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar runt ekonomi, tekniska system, byråkrati och utveckling av vårt HR-arbete.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Organisational-Development-2022

Januari–mars 2022 Möjliggöra testamenterade medel för föreningen 15 Jenny, med stöd av John Förbereda underlag om hur testamenterade medel kan hanteras av föreningen och informera om möjligheten. T288434
Januari–mars 2022 Vidareutveckla Nyårsbotten 5 Sebastian, med stöd av André Vidareutveckla Nyårsbotten för att hantera en större del av arbetsflödet vid årsuppstarten. Project start bot
Januari–mars 2022 Ta fram Klimatpåverkansrapport 10 Eric, med stöd av Jenny och John A I enlighet med årsmötesbeslutet ta fram en Klimatpåverkansrapport och rutiner för att uppdatera den årligen. T296398
Mars–juni 2022 Konsolidera serverinfrastruktur 10 Sebastian, med stöd av André Konsolidera de servrar vi har och förhandla om nya avtal. T233927
Mars–juni 2022 Konsolidera mejlinfrastruktur 10 Sebastian, med stöd av André Konsolidera de mejllösningar vi använder för förenklat underhåll. T195596
Mars–juli 2022 Förenklade och digitaliserade processer runt ekonomihanteringen 10 André, med stöd av Jenny Systematiskt gå igenom de existerande processer vi har för att minska antalet steg och om möjligt automatisera arbetet. T256965
Maj–augusti 2022 Ta fram process och material för internationella anställningar och konsultarbetare 5 John, med stöd av André Ta fram avtal för konsultarbetare inom Europa och utred hur internationella anställningar kan organiseras. T250953
Maj–augusti 2022 Utvärdering av CRM-system för föreningen 5 Jenny, med stöd av André Kravspecifikation av CRM-system. Kontakter med leverantörer. Kontakter med andra organisationer om deras upplevelser. T281683
Maj–december 2022 Verksamhetsmål 2022-2025 10 John, med stöd av André Baserat på nya strategin sätta upp skalbara verksamhetsmål som fungerar de kommande åren och inledande prioriteringar runt dessa. T315301
Juli–december 2022 Manus för insamlingskampanj F2F 10 Jenny, med stöd av Axel Framtagande av manus och tester av dessa på olika platser i Stockholm. Fortsatt praktiskt arbete sker inom ramen för projekten Synlighet 2022 och Wikipedia för hela Sverige 2022. T275368
September 2022 Deloitte Impact Day 6 Eric, med stöd av John, André, Josefine, Jenny Fokus på:
  • Klimatrapport
  • Mångfaldsrapport
  • Donationssidor
  • Whistleblowing
T307364
September–december 2022 Personalsamling organiseras 3 Josefine, med stöd av Eric, Jenny och John Föreningen har haft få och oregelbundet organiserade personalsamlingar. När teamet ökar behöver mer resurser läggas på att bygga upp gruppen. Ett underlag med möjliga digitala och fysiska aktiviteter och dess positiva värden tas fram, samt en budget för de olika alternativen. T276288
November–december 2022 Personal- och styrelseutbildning organiseras 3 Josefine, med stöd av John Fokus breddar i år från att fokusera på externa utbildningsmöjligheter för personalen till att även jobba strukturerat med kunskapsutbyte mellan föreningens personal. Ett underlag om hur urval av ämnen bör ske, förslag på omfattning m.m. tas fram. T276286
Oktober–december 2022 Ny rapporteringsstruktur till WMF 5 André, med stöd av John Baserat på de nya kraven från WMF sätta upp ny rapporteringstruktur för utdrag av ekonomi m.m. T318585
Oktober–december 2022 Krisplanering 5 John, med stöd av Jenny och Josefine Ta fram en riskanalys. En personalutbildning tas fram för att hantera hotfulla situationer. Planera in HLR-utbildning. T201398


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 226101 Ansvarig John
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 210 000
Slutrapport/utvärdering Slutrapport