Projekt:En gemenskap för alla 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Sprid ordet Hjälp oss att upplysa så många som möjligt om problemen och hur de kan bidra till att göra situationen bättre.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden vid Wikimediarörelsens evenemang och på dess plattformar.

2023: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för fjärde gången. Eftersom pandemin fortfarande pågår globalt fortsätter vi utveckla verksamhetsformerna, i år med särskilt fokus på hybridarrangemang. Vi strävar efter att fortsätta att engagera internationella partners i organiseringen av WikiGap, t.ex. biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att engagera volontärer för att stödja WikiGap-evenemangen.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-A-Community-for-Everybody-2022

Januari-februari Inledande kontakt med UD 2 John, med stöd av Eric Inledande möten med UD. Sätta ramar, inriktningar och mål.
Januari-februari Ta fram stödmaterial för hybridmöten 3 Josefine, med stöd av Eric och Axel Ta fram lathundar och riktlinjer för att hålla WikiGapevenemang som hybridmöten.
Januari-februari Planera WikiGap-webinarium 3 Eric, med stöd av Josefine och John Planera Webinarium med Utrikesdepartementet i mars som WikiGap-kickoff.
Januari-mars Koordinera globala WikiGap-kampanjen 5 Eric, med stöd av Josefine och Axel kommunicera med volontärer och aktörer internationellt. Ta fram stödsidor, koordineringssidor på meta, dashboardkampanjer o.s.v. T295595T295597
Mars-december Koordinera med WikiGap-arrangörer 4 Eric, med stöd av Josefine Kommunikation med aktörer som genomför eller har genomfört evenemang. Sammanställa statistik och siffror. Dra lärdomar.
Augusti Framåtblick – samarbetsprojekt 2 John, Eric, Josefine
September-december Möjligheter och potential inför 2023 3 John, med stöd av Josefine och Eric Planera inför 2022 års WikiGap-kampanj.
Oktober Sätta upp struktur för WikiGap Challenge 2023 1 Eric, Josefine och Alicia Skapa projektsidorna för WikiGap Challenge 2023, planera för ett förenklat förfarande med priser och vinster. T317756T317755

Samarbetspartners

  • Utrikesdepartementet
  • UNFPA
  • UN Women
  • UNHR
  • WorldPulse
  • Ambassader i hela världen
  • Lokala Wikimedia-föreningar i hela världen

Se även

Projektdata

Projekt nr. 225203 Ansvarig Josefine
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 132 500 
Donationer 7 500