Projekt:En gemenskap för alla 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för En gemenskap för alla 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

WikiGap, globalt

Datum
2022-01-01 till 2022-12-31
Info-länk
m:WikiGap/2022
Vem
Josefine, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svårt att få fullständig koll på vilka arrangemang som anordnas och vilken data det genererar, eftersom alla inte använder dashboarden eller redovisar siffrorna. Också en utmaning att sammanställa statistiken när man börjat redigera Wikidata under arrangemangen, vilket riskerar att ge felaktigt utfall för de som inte använder dashboarden[1].
Resultat
Årets kampanj hade fler redigerare än förra året, men färre än övriga år från 2018 och framåt. Det var ett stort antal arrangemang, även om vi inte har statistik från alla. Vi har även ett stort antal redigerade och skapade artiklar, och ett stort antal uppladdade bilder till Commons. Vi har identifierat 46 event världen över. Siffran över organisatörer baseras på 2 per evenemang plus några extra.
Core metrics    (T295595)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 972 972
Number of editors 0 0 0 972 972
Number of organizers 1 1 0 120 122[2]
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 11630[3] 9106 58418 508[4] 79662
  1. För bidragen till dashboarden går redigeringarna att bryta ner per projekt
  2. Siffran över organisatörer baseras på 2 per evenemang plus några extra.
  3. För de event som ej använd Outreach Dashboard har vi antagit att bidragen alla var på Wikipedia.
  4. Huvuddelen var på Incubator men det fanns även en handfull bidrag till Wikiquote samt Wikinews.

WikiGap arkitektur, Stockholm

Datum
2022-03-11
Info-länk
Dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med delar av den grupp som skriver svenska artiklar till Bloomsburys Global Encyclopedia of Women in Architechture. Några av deltagarna hade varit med på tidigare WikiGap- och arkitekturrelaterade skrivstugor på KTH. Genomgång av Wikipedia, relevans och upphovsrätt, och diskussioner om hur det material dom tar fram och skriver kan användas under fria licenser och på Wikipedia.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 5 0 0 0 5
Number of editors 5 0 0 0 5
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 2 0 0 0 2


WikiGap spelkvinnor, online

Datum
2022-03-08
Info-länk
Dashboard, WikiGap-sida, inbjudning från Folkmusikens hus
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Onlineskrivstuga med deltagare från hela landet, initierat av Folkmusikens hus i Rättvik. Flera intresserade och ämneskunniga deltagare och en volontär som hjälpte till att svara på frågor.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 6 1 0 0 7
Number of editors 6 1 0 0 7
Number of organizers 0 3 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 3 0 1 0 4


WikiGap, Västerås

Datum
2022-03-08
Info-länk
Dashboard, WikiGap-sida, VLM-inbjudning
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Inte jättestor uppslutning i ambitionen att få dit elever från skolor.
Resultat
Bra skrivstuga med deltagare från både Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum, samt några övriga deltagare från vänföreningar och allmänhet. Bra hjälp från två volontärer som hjälpte skribenter och var med i radio. Från VLMs sida fanns intresse för det in residence-arbete Region Sörmland gör och funderingar på om det går att få till nånting liknande hos dom.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 1 0 0 8
Number of editors 7 1 0 0 8
Number of organizers 3 2 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 5 0 0 0 5


Indonesia's Wiki Women's Month opening session, online

Datum
2022-03-04
Info-länk
https://www.youtube.com/watch?v=vK_xyBogRRw
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Josefine deltog och höll en kort presentation om WikiGaps historia, upplägg och vad som skett hittills. Övriga talare kom från Wikimedia Indonesien respektive svenska ambassaden i Indonesien. Publiken var engagerad och ställde många frågor på slutet, alla hanns inte med i sändningen.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 114 114
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 5 0 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


FAO, WikiGap event 2

Datum
2022-03-08
Info-länk
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/FAO/FAO_editing_workshops/home
Vem
FAO, anställda och partner
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Skrivstuga med WikiGap-fokus
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 31 31
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 4 3 0 0 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 14 4 0 0 18


FAO, WikiGap event 1

Datum
2022-02-28
Info-länk
Vem
FAO, anställda och partner
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop om hur man redigerar på Wikipedia.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 50 50
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 4 3 0 0 7
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


WikiGap Challenge

Datum
2022-03-08 – 05-08
Info-länk
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiGap_Challenge/2022/Results
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 43 43
Number of editors 0 0 0 43 43
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 2560 0 0 0 2560


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser