Projekt:En gemenskap för alla 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020

Kort projektbeskrivning

Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden vid Wikimediarörelsens evenemang och på dess plattformar.

2021: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för fjärde gången. På grund av Covid-19-pandemin strävar vi efter att utveckla en engagerande kampanj med låga hinder för att delta i ett övervägande digitalt format. Vi strävar efter att fortsätta att engagera internationella partners i organiseringen av WikiGap, t.ex. biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att engagera volontärer för att stödja WikiGap-evenemangen.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-A-Community-for-Everybody-2021

Januari-februari Inledande kontakt med UD 2 John, med stöd av Eric Inledande möten med UD. Sätta ramar, inriktningar och mål.
Januari-februari Ta fram stödmaterial för digitala WikiGap 3 Josefine, med stöd av Eric och Axel Ta fram lathundar och riktlinjer för digitala WikiGap.
Januari-februari Planera WikiGap-webinarium 3 Eric, med stöd av Josefine och John Planera Webinarium med Utrikesdepartementet i mars som WikiGap-kickoff.
Januari-mars Koordinera globala WikiGap-kampanjen 5 Eric, med stöd av Josefine och Axel kommunicera med volontärer och aktörer internationellt. Ta fram stödsidor, koordineringssidor på meta, dashboardkampanjer o.s.v.
Mars-december Koordinera med WikiGap-arrangörer 4 Eric, med stöd av John Kommunikation med aktörer som genomför eller har genomfört evenemang. Sammanställa statistik och siffror. Dra lärdomar.
Augusti Framåtblick – samarbetsprojekt 2 John, med stöd av Eric, Josefine
September-december Möjligheter och potential inför 2022 3 John, med stöd av Josefine och Eric Planera inför 2022 års WikiGap-kampanj.


Samarbetspartners

 • Utrikesdepartementet
 • UNFPA
 • UN Women
 • UNHR
 • WorldPulse
 • Ambassader i hela världen
 • Lokala Wikimedia-föreningar i hela världen

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 600/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 14 juli 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En crowdsourcingkampanj genomfördes med UNFPA och Global Citizen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 4 nya resurser.
 • T.1.2 - 8 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.2b - 6 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Tillgängliggöra resultaten från crowdsourcingkampanjen.
 • Skicka in ansökningar om Creative Force.
 • Långsiktig WikiGap-planering.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen