Projekt:En gemenskap för alla 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Kort projektbeskrivning

Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden vid Wikimediarörelsens evenemang och på dess plattformar.

2021: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för fjärde gången. På grund av Covid-19-pandemin strävar vi efter att utveckla en engagerande kampanj med låga hinder för att delta i ett övervägande digitalt format. Vi strävar efter att fortsätta att engagera internationella partners i organiseringen av WikiGap, t.ex. biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att engagera volontärer för att stödja WikiGap-evenemangen.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-A-Community-for-Everybody-2021

Januari-februari Inledande kontakt med UD 2 John, med stöd av Eric Inledande möten med UD. Sätta ramar, inriktningar och mål.
Januari-februari Ta fram stödmaterial för digitala WikiGap 3 Josefine, med stöd av Eric och Axel Ta fram lathundar och riktlinjer för digitala WikiGap.
Januari-februari Planera WikiGap-webinarium 3 Eric, med stöd av Josefine och John Planera Webinarium med Utrikesdepartementet i mars som WikiGap-kickoff.
Januari-mars Koordinera globala WikiGap-kampanjen 5 Eric, med stöd av Josefine och Axel kommunicera med volontärer och aktörer internationellt. Ta fram stödsidor, koordineringssidor på meta, dashboardkampanjer o.s.v.
Mars-december Koordinera med WikiGap-arrangörer 4 Eric, med stöd av John Kommunikation med aktörer som genomför eller har genomfört evenemang. Sammanställa statistik och siffror. Dra lärdomar.
Augusti Framåtblick – samarbetsprojekt 2 John, med stöd av Eric, Josefine
September-december Möjligheter och potential inför 2022 3 John, med stöd av Josefine och Eric Planera inför 2022 års WikiGap-kampanj.


Samarbetspartners

 • Utrikesdepartementet
 • UNFPA
 • UN Women
 • UNHR
 • WorldPulse
 • Ambassader i hela världen
 • Lokala Wikimedia-föreningar i hela världen

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 600/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Creative Force-ansökningar skickades in.
 • Inledande samtal med Utrikesdepartementet.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 5 nya resurser.
 • T.1.2 - 22 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 1 organisationer tar del av info om fria licenser
 • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 496 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Långsiktig WikiGap-planering.
 • Sammanställa statistik om WikiGap.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen