Projekt:En gemenskap för alla 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Stöd till nybörjare I mars 2020 söker vi volontärer som vill hjälpa till med WikiGap i Sverige. Delta på ett WikiGap-event för att stödja nybörjare.
Sprid ordet Hjälp oss att upplysa så många som möjligt om problemen och hur de kan bidra till att göra situationen bättre.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.seKort projektbeskrivning

Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden vid Wikimediarörelsens evenemang och på dess plattformar.

2020: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för tredje gången. I år siktar vi på att engagera fler internationella partner i att arrangera kampanjen, till exempel biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att stötta ett antal lokala WikiGap-event tillsammans med partner på universitet. Vi kommer att engagera de volontärer som hjälpte till under Wikimania för att stötta WikiGap-evenemangen.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-A-Community-for-Everybody-2020

Februari-mars Internationell koordinering WikiGap Samarbete med olika aktörer, info på Meta-portalen, länkar till lokala evenemang m.m. (9 dagar) T242755
Februari-mars WikiGap i Sverige Möte med olika aktörer, inbjudan till volontärer och uppgifter, praktiska förberedelser, lokalfrågan. (4 dagar)
Mars Ta fram idéer för ytterligare WikiGap-event T.ex. med RFSL på Pridefestivaler
Februari-mars Nå ut med informationen runt WikiGap Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, FB, blogg och Instagram

för att informera om och motivera så många som möjligt att delta i kommande stora kampanj. (1 dag)

Mars Genomför WikiGap
Juli–augusti Genomför fallstudier för att utvärdera WikiGap Wikimedia Sverige och Utrikesdepartementet genomför en större fallstudie för att utvärdera WikiGap, och identifiera nya möjligheter och inriktningar. T253013
Augusti Brainstorma WikiGap 2021 Identifiera möjliga inriktningar för WikiGap 2021.

Identifiera möjligheter att söka finansiellt stöd.


Samarbetspartners

 • Utrikesdepartementet
 • KTH
 • Potentiellt:
  • UNFPA
  • UN Women
  • UNHR
  • WorldPulse
 • Ambassader i hela världen
 • Lokala Wikimedia-föreningar i hela världen

Se även

Projektdata

Projekt nr. 205203 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 600/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering Projekt:En gemenskap för alla 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sammanställa fallstudier över WikiGap
 • Kommunicera med de som anordnar online-WikiGap
 • Fortsatta kontakter med de två partnerorganisationerna.
 • Påbörja sammanställning av globala resultat.
 • Påbörja planering av WikiGap-kampanjen 2021.
 • Påbörja ansökningar om medel för WikiGap 2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 12 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 986 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera med partner om WikiGap 2021.
 • Skriva på ansökningar om WikiGap 2021.
 • Planera WikiGap 2021, utifrån COVID-förutsättningarna.

På grund av den globala Coronaviruspandemin har många WikiGap-evenemang behövts ställas in, eller gjorts till onlineversioner. Det har varit svårt att koordinera med den globala situationen, och många partner har med rätta haft andra saker att fokusera på.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen