Projekt:En gemenskap för alla 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

  • Vi höll ett uppskattat WikiGap-evenemang i Göteborg.
  • Vi inledde nya partnerskap för att störka långsiktigheten i WikiGap.
  • Vi påbörjade omställningen till virtuellt WikiGap, med tanke på Covid-19.
  • Vi höll en framgångsrik WikiGap Challenge.
  • Deltagandet ökade.

Vad gick dåligt?

  • Vi lyckades av flera orsaker inte färdigställa fallstudierna under året.
  • Vi lyckades inte ro iland ansökningarna på det sätt som vi hade velat.

Vad ska vi sluta med?

Vad ska vi fortsätta med?

  • Sprida kampanjen till ännu fler platser.
  • Hitta ännu fler sätt för wikimedianer att delta i länder där det inte finns svenska ambassader.

Vad ska vi börja med?

  • Identifiera fler partnerskapsmöjligheter och staka ut en långsiktig färdplan för WikiGap under de kommande åren.