Projekt:Kunskap i krissituationer 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021

Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för att förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

På grund av tidsbrist skjuts projektet upp på kommande år.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2022

April-juni Skriv rapport om Wikipedias potential i krissituationer för svenska läsare 7 Eric
Augusti-december Skriv rapport om Wikimedia Sveriges potential som biståndsaktör 7 Eric
Augusti-december Kartlägg aktörer att ta kontakt med utifrån dessa 1 Eric + John
Oktober-december Håll möten och organisera event med dessa aktörer 5 Eric + John

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 223204 Ansvarig Eric
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 50 000
Slutrapport/utvärdering Avbrutet projekt.