Projekt:Kunskap i krissituationer 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Kunskap i krissituationer 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

SCB, Arbetsgruppen för användbarhet och tillgänglighet

Datum
2022-05-16
Vem
John Andersson, Alicia Fagerving
Infolänk
https://www.scb.se/sam-forum/hem/radet/radets-arbetsgrupper/anvandbarhet-och-tillganglighet/
Resultat
Mötet ändrades i sista stund till att bli digitalt. Där presenterade vi om öppna data och hur Wikidata kan användas.
2022-05-16 WMSE SCB Arbetsgruppen för användbarhet och tillgänglighet
Core metrics    (T306517)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 37 37
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


SCB, användarrådet för kommunikation, Solna

Datum
2022-05-12
Infolänk
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-kommunikation/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Första mötet med SCB:s användarråd för kommunikation. Mötet fokuserade på att introducera SCB:s målbild kring vilka de vänder sig till och vilka kanaler som kan utnyttjas. Vår input var att betona Wikimediaplattformarnas roll som en kanal med stor räckvidd där allmänheten enkelt kan nås. Eftersom SCB vill satsa på att jobba med statistical literacy lyfte vi även fram våra samarbeten med utbildningssektorn, som kan användas för att med hjälp av Wikimediaplattformarna ge fler elever kunskap och färdigheter kring statistik. Deltagarna visade stort intresse för hur Wikimediaplattformarna fungerar och för en framtida möjlighet att utrusta flera på SCB med praktiska wikifärdigheter, t.ex. genom utbildningar.

Anteckningar från mötet


Core metrics    (T304516)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 11 11
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser