Projekt:Wikipedia i utbildning 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hålla utbildning för andra volontärer Vi utvecklar Wikimedia Sveriges verksamhet genom utbildningar. Vill du utbilda andra volontärer i föreningsfrågor eller i att arbeta på Wikimediarörelsens plattformar?
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2022: Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att fortsätta arbetet inom vårt nya nätverk Mötesplats OER, vilket eventuellt även innefattar att anordna en digital konferens om OER. Vi kommer också att försöka få fler att engagera sig i nätverket, öka vår uppsökande verksamhet samt fortsätta arbetet med att implementera Unescos OER-rekommendation på både strategisk och operativ nivå i Sverige.

Dessutom kommer vi att fortsätta att stödja lärare att genomföra Wikipediabaserade uppgifter där eleverna förbättrar Wikipedia som en del av sina läroaktiviteter.

En viktig del av projektet är utvecklingen av ett modulärt digitalt utbildningspaket där basmaterialet är detsamma, men där tillägg kan göras till olika målgrupper. Ett antal projekt kommer i år att inkludera finansiering för att täcka kostnaderna för en modul för den specifika publiken eller användningsfallet som projektet försöker nå eller uppnå. Dessa målgrupper inkluderar t.ex. den intresserade allmänheten, olika expertgrupper, pedagoger, volontärer och personal.

För att öka räckvidden kommer vi att utbilda universitetslärare och folkhögskolelärare som en del av deras officiella utbildningsprogram (där vi har väl etablerade kontakter).

Vi har också fått möjlighet att ingå i nätverket NVL Digital, som fokuserar på det livslånga lärandet och att minska digitalt utanförskap. Här är utbildning en viktig aspekt.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommen

tar

Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2022

Löpande Digitala kursmoduler Josefine Digitalisera utarbetat innehåll och upplägg för kursmodulerna, inklusive landa i lämplig publiceringskanal.
Löpande Mötesplats OER 4 Josefine Arbete kopplat till arbetsgruppen och nätverket som arbetar med OER.
Hela året Samarbeten med högskolor och universitet för att implementera Wikimediaplattformarna i verksamheten Josefine Stärka lärare vi tidigare haft kontakt med att själva bygga vidare kursinnehåll, hitta fler samarbetsparter.

Sammanställa och sprida kort informationsmaterial om vad vi kan erbjuda.

Januari-mars, september-december Kulturhistoria som gymnasiearbete 8 Josefine och Axel Fortsätta verksamheten med Nordiska museet, Centrum för näringslivshistoria, Anderstorpsgymnasiet och Enskilda gymnasiet.


Kontakta lokala museer för att initiera en helt digital version.

15 september Föreläsning + workshop Lärarutbildningen LiU 1 Josefine T319408
20-22 september Konferens i Tromsö om digitalt innanförskap, digital kompetens och livslångt lärande. 3 Josefine
Löpande Deltagande i nätverket NVL digital 1 Josefine Löpande möten och kortare insatser
Oktober-december Stöd till kursen Delnings- och deltagarkultur vid GU 0,5 Josefine Duplicera tidigare digital kurs i dashboard, föreläsning.
25 November Konferens Mötesplats OER 4 Josefine Samtal om aktuella ämnen kopplat till OER, utifrån målgruppens  behov. Koordinera arbetsgruppen.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 223201 Ansvarig Josefine
Projektstart 2022-01-01 Projektslut 2022-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (WCF) 150 000