Projekt:Wikipedia i utbildning 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hålla utbildning för andra volontärer Vi utvecklar Wikimedia Sveriges verksamhet genom utbildningar. Vill du utbilda andra volontärer i föreningsfrågor eller i att arbeta på Wikimediarörelsens plattformar?
Wikiminiadmin!
Wikimini-logo-transparent.svg
Hjälp till online
 • Bli administratör på Wikimini!
 • Prenumerera på senaste ändringarna.
 • Städa bort skräp och dubbletter.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2021: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att fortsätta arbetet inom vårt nya nätverk Mötesplats OER, vilket eventuellt även innefattar att anordna en digital konferens om OER. Vi kommer också att försöka få fler att engagera sig i nätverket, öka vår uppsökande verksamhet samt fortsätta arbetet med att implementera Unescos OER-rekommendation på både strategisk och operativ nivå i Sverige.

Dessutom kommer vi att fortsätta att stödja lärare att genomföra Wikipediabaserade uppgifter där eleverna förbättrar Wikipedia som en del av sina läroaktiviteter. Vi kommer aktivt att lyfta fram och kommunicera om hur Wikipedia används i klassrum. Personalens fokus kommer att flyttas från att stödja utbildare att organisera evenemang, till att istället stödja peer-to-peer-lärande och att ge lärare, volontärer, studenter och WiR:s möjlighet att arbeta med kurserna.

En viktig del av projektet är utvecklingen av ett modulärt digitalt utbildningspaket där basmaterialet är detsamma, men där tillägg kan göras till olika målgrupper. Ett antal projekt kommer i år att inkludera finansiering för att täcka kostnaderna för en modul för den specifika publiken eller användningsfallet som projektet försöker nå eller uppnå. Dessa målgrupper inkluderar t.ex. den intresserade allmänheten, olika expertgrupper, pedagoger, volontärer och personal.

För att öka räckvidden kommer vi att utbilda universitetslärare och folkhögskolelärare som en del av deras officiella utbildningsprogram (där vi har väl etablerad kontakter).

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2021

Januari-juni Framtagande av digitala moduler för onlineutbildning Josefine med stöd av Axel, Eric, Tore, (Möjligen Alicia på tekniken?) Uppdatera filmade instruktioner till plattformarna, sätta samman modulerna digitalt, paketera kurser, genomföra tester.


Undersöka med WMF hur deras plan för onlineutbildning ser ut.


Introducera personalgruppen i att bidra med material, t ex film


Komplettera textinstruktioner på exempelvis Wikipedia med filmmaterialet.


Tillgänglighetsanpassning, exempelvis med text på film.

T246626
Februari Workshop Centrum för Universitetslärarutbildning, Stockholms Universitet Josefine Utbilda lärare i hur Wikipedia kan användas i undervisning.


Tydliggöra “uppgiften” att ta med inputen in i den konkreta undervisningen.

T275348
Februari, september Expansion av Mötesplats OER Josefine Vi har en stark kärntrupp av deltagare i Mötesplats OER. För att expandera verksamheten behöver vi identifiera fler möjliga aktörer och arbeta för att nå dessa. T275390
Februari-mars Översättningsworkshop TÖI Axel, med stöd av Josefine Fortsätta utveckla samarbetet med Tolk- och översättarinstitutet.


Undersöka möjligheten att dra nytta av samarbetet i större skala, exempelvis genom praktikant.

T273195
Januari-mars, september-december Kulturhistoria som gymnasiearbete Josefine och Axel Fortsätta verksamheten med Nordiska, Anderstorpsgymnasiet och Enskilda gymnasiet.


Kontakta lokala museer för att initiera lokala versioner.

T275857

T275858

April? Uppsatsstöd och -idéer Josefine Erbjuda stöd och ämnesförslag för studenter som skriver uppsatser om ämnen relaterade till vår verksamhet som en del av deras utbildning. T275861
Mitten av augusti Folkhögskolekonferens Jönköping Axel, med stöd av Josefine Utbilda folkhögskollärarna i Region Jönköping i Wikipedia. Initiera projekt lärarna kan arbeta vidare med med eleverna på respektive folkhögskola.


Sammanställa och sprida effekterna av samverkan.

T245122
Hela året Samarbeten med högskolor och universitet för att implementera Wikimediaplattformarna i verksamheten Josefine Stärka lärare vi tidigare haft kontakt med att själva bygga vidare kursinnehåll, hitta fler samarbetsparter.


Sammanställa och sprida kort informationsmaterial om vad vi kan erbjuda.

10 september Forum för forskningskommunikation Axel och Josefine 45-minuters föreläsning om hur Wikipedia kan användas för forskningskommunikation T273283
Globala målen på Wikipedia Josefine Projekt som Olle Terenius driver tillsammans med Uppsala universitet och Lundellska skolan. Eventuell koordinering med användargruppen för SDG:s.
25 November Konferens Mötesplats OER Josefine Samtal om aktuella ämnen kopplat till OER, utifrån målgruppens  behov. Koordinera arbetsgruppen. T244741
Opinionsbildande aktiviteter kopplat till fri publicering av forskningsmaterial Josefine Publicering av forskningsmaterial fritt - kopplat till lobbying för publiceringskrav gentemot finansiärer


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 150000
Interna mål
 • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 4/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 120/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-19 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förberett konferens inom Mötesplats OER som kommer äga rum 25 november, digitalt. Gediget program med bland annat tal från Svenska Unescorådets generalsekreterare och den ansvariga för Unescos globala implementering av OER-rekommendationen.
 • Mycket goda reaktioner på årets artiklar inom Kulturhistoria som gymnasiearbete med bland annat Månadens nya respektive utökade artiklar på Wikipedia, samt ett kulturstipendium i Skellefteå till en av eleverna för hennes arbete.
 • Planerat för ny omgång Kulturhistoria som gymnasiearbete till hösten. Utvidgat samarbetet genom att Centrum för näringslivshistoria också kommer att delta under kommande omgång. Marknadsfört detta via Riksantikvarieämbetet för att lokala aktörer ska kunna kopiera konceptet.
 • Arbetat med översättningar av utbildningsmaterial i Outreach Dashboard som ska kunna användas för digitala egenstudier om våra plattformar, som komplement till mer anpassade egna utbildningar.
 • Kopplat till detta projekt har en ansökan skickats in till Erasmus+ för att skapa digitalt utbildningsmaterial och stärka utbildningsverksamheten i föreningen, tillsammans med Wikimedia Tjeckien, Wikimedia Polen och Wikimedia Slovakien.
 • T.1.2 - <0> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <3> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <ANTAL> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <34> unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på <2> int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta med planeringen inför kommande Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Fortsätta med att utveckla föreningens eget utbildningsmaterial
 • Arbeta vidare med konferensen Mötesplats OER.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen