Projekt:Wikipedia i utbildning 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hålla utbildning för andra volontärer Vi utvecklar Wikimedia Sveriges verksamhet genom utbildningar. Vill du utbilda andra volontärer i föreningsfrågor eller i att arbeta på Wikimediarörelsens plattformar?
Wikiminiadmin!
Hjälp till online
 • Bli administratör på Wikimini!
 • Prenumerera på senaste ändringarna.
 • Städa bort skräp och dubbletter.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2021: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att fortsätta arbetet inom vårt nya nätverk Mötesplats OER, vilket eventuellt även innefattar att anordna en digital konferens om OER. Vi kommer också att försöka få fler att engagera sig i nätverket, öka vår uppsökande verksamhet samt fortsätta arbetet med att implementera Unescos OER-rekommendation på både strategisk och operativ nivå i Sverige.

Dessutom kommer vi att fortsätta att stödja lärare att genomföra Wikipediabaserade uppgifter där eleverna förbättrar Wikipedia som en del av sina läroaktiviteter. Vi kommer aktivt att lyfta fram och kommunicera om hur Wikipedia används i klassrum. Personalens fokus kommer att flyttas från att stödja utbildare att organisera evenemang, till att istället stödja peer-to-peer-lärande och att ge lärare, volontärer, studenter och WiR:s möjlighet att arbeta med kurserna.

En viktig del av projektet är utvecklingen av ett modulärt digitalt utbildningspaket där basmaterialet är detsamma, men där tillägg kan göras till olika målgrupper. Ett antal projekt kommer i år att inkludera finansiering för att täcka kostnaderna för en modul för den specifika publiken eller användningsfallet som projektet försöker nå eller uppnå. Dessa målgrupper inkluderar t.ex. den intresserade allmänheten, olika expertgrupper, pedagoger, volontärer och personal.

För att öka räckvidden kommer vi att utbilda universitetslärare och folkhögskolelärare som en del av deras officiella utbildningsprogram (där vi har väl etablerade kontakter).

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2021

Januari–juni Framtagande av digitala moduler för onlineutbildning Josefine med stöd av Axel, Eric, Tore, (Möjligen Alicia på tekniken?) Uppdatera filmade instruktioner till plattformarna, sätta samman modulerna digitalt, paketera kurser, genomföra tester.


Undersöka med WMF hur deras plan för onlineutbildning ser ut.


Introducera personalgruppen i att bidra med material, t.ex. film


Komplettera textinstruktioner på exempelvis Wikipedia med filmmaterialet.


Tillgänglighetsanpassning, exempelvis med text på film.

T246626
Februari Workshop Centrum för Universitetslärarutbildning, Stockholms Universitet Josefine Utbilda lärare i hur Wikipedia kan användas i undervisning.


Tydliggöra “uppgiften” att ta med inputen in i den konkreta undervisningen.

T275348
Februari, september Expansion av Mötesplats OER Josefine Vi har en stark kärntrupp av deltagare i Mötesplats OER. För att expandera verksamheten behöver vi identifiera fler möjliga aktörer och arbeta för att nå dessa. T275390
Februari–mars Översättningsworkshop TÖI Axel, med stöd av Josefine Fortsätta utveckla samarbetet med Tolk- och översättarinstitutet.


Undersöka möjligheten att dra nytta av samarbetet i större skala, exempelvis genom praktikant.

T273195
Januari–mars, september–december Kulturhistoria som gymnasiearbete Josefine och Axel Fortsätta verksamheten med Nordiska, Anderstorpsgymnasiet och Enskilda gymnasiet.


Kontakta lokala museer för att initiera lokala versioner.

T275857

T275858

April? Uppsatsstöd och -idéer Josefine Erbjuda stöd och ämnesförslag för studenter som skriver uppsatser om ämnen relaterade till vår verksamhet som en del av deras utbildning. T275861
Mitten av augusti Folkhögskolekonferens Jönköping Axel, med stöd av Josefine Utbilda folkhögskollärarna i Region Jönköping i Wikipedia. Initiera projekt lärarna kan arbeta vidare med med eleverna på respektive folkhögskola.


Sammanställa och sprida effekterna av samverkan.

T245122
Hela året Samarbeten med högskolor och universitet för att implementera Wikimediaplattformarna i verksamheten Josefine Stärka lärare vi tidigare haft kontakt med att själva bygga vidare kursinnehåll, hitta fler samarbetsparter.


Sammanställa och sprida kort informationsmaterial om vad vi kan erbjuda.

10 september Forum för forskningskommunikation Axel och Josefine 45-minuters föreläsning om hur Wikipedia kan användas för forskningskommunikation T273283
Globala målen på Wikipedia Josefine Projekt som Olle Terenius driver tillsammans med Uppsala universitet och Lundellska skolan. Eventuell koordinering med användargruppen för SDG:s.
25 November Konferens Mötesplats OER Josefine Samtal om aktuella ämnen kopplat till OER, utifrån målgruppens  behov. Koordinera arbetsgruppen. T244741
Opinionsbildande aktiviteter kopplat till fri publicering av forskningsmaterial Josefine Publicering av forskningsmaterial fritt – kopplat till lobbying för publiceringskrav gentemot finansiärer


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 150 000 kr
Interna mål
 • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 4/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 120/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Startat upp Kulturhistoria som gymnasiearbete igen, med 35 nya hugade elever och ett mycket spännande samarbete med Centrum för näringslivshistoria
 • Föreläst vid lärarutbildningen på Linköpings Universitet
 • Presenterat vår verksamhet dels i Forum för forskningskommunikations digitala seminarium och dels under Svenska riksorganisationen för distansundervisnings höstkonferens.
 • Genomfört samarbete med Sörmlands museum och Nyköpings folkhögskola, där folkhögskoleelever som läser allmän kurs skrivit Wikipediaartiklar om lokala företags historia.
 • Kommit långt i planeringen av konferensen Mötesplats OER som hålls 25 november 2021. Här samarbetar vi med andra i nätverket för planering, och har tio profilerade talare som kommer att utgöra stommen i ett väldigt intressant program.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 23 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 4 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 50 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Hålla workshop genom Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms Universitet.
 • Nästa träff med Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Arbeta vidare med konferensen Mötesplats OER.
 • Troligen svårt att nå 150 deltagare från underrepresenterade grupper, vi har hittills nått 1/3 av det i år inom ramen för detta projekt.
 • Aktivitet behöver planeras in för att få 35 identifierade ämnesexperter att bidra med egna redigeringar (de experter som varit inblandade i projektet i år har snarast stöttat andra som redigerar).
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen