Projekt:Wikipedia i utbildning 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hålla utbildning för andra volontärer Vi utvecklar Wikimedia Sveriges verksamhet genom utbildningar. Vill du utbilda andra volontärer i föreningsfrågor eller i att arbeta på Wikimediarörelsens plattformar?
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2021
  1. /Frivillig
 1. Ange projektstatus
 2. Kontrollera att länken till förra årets projekt överst på sidan går rätt (använd {{Bläddra}})
 3. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningsse ktorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2021: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att fortsätta arbetet inom vårt nya nätverk Mötesplats OER, vilket eventuellt även innefattar att anordna en digital konferens om OER. Vi kommer också att försöka få fler att engagera sig i nätverket, öka vår uppsökande verksamhet samt fortsätta arbetet med att implementera Unescos OER-rekommendation på både strategisk och operativ nivå i Sverige.

Dessutom kommer vi att fortsätta att stödja lärare att genomföra Wikipediabaserade uppgifter där eleverna förbättrar Wikipedia som en del av sina läroaktiviteter. Vi kommer aktivt att lyfta fram och kommunicera om hur Wikipedia används i klassrum. Personalens fokus kommer att flyttas från att stödja utbildare att organisera evenemang, till att istället stödja peer-to-peer-lärande och att ge lärare, volontärer, studenter och WiR:s möjlighet att arbeta med kurserna.

En viktig del av projektet är utvecklingen av ett modulärt digitalt utbildningspaket där basmaterialet är detsamma, men där tillägg kan göras till olika målgrupper. Ett antal projekt kommer i år att inkludera finansiering för att täcka kostnaderna för en modul för den specifika publiken eller användningsfallet som projektet försöker nå eller uppnå. Dessa målgrupper inkluderar t.ex. den intresserade allmänheten, olika expertgrupper, pedagoger, volontärer och personal.

För att öka räckvidden kommer vi att utbilda universitetslärare och folkhögskolelärare som en del av deras officiella utbildningsprogram (där vi har väl etablerad kontakter).

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2021

Januari


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 150000
Interna mål
 • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 4/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 120/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen