Projekt:Wikipedia i utbildning 2021/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikipedia i utbildning 2021.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

KTHs bibliotek, Online

Datum
2021-12-03
Info-länk
Projektsida, KTH invite
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Workshop med doktorander och bibliotekarier på KTH och vidareutveckling av första utbildningen gällande Wikipedia. Fortsatt genomgång av Wikipedia med extra fokus på intressekonflikt, verifierbarhet, plagiat, originalforskning.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 5 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Mötesplats OER, digitalt

Datum
2021-11-25
Info-länk
https://motesplatsoer.se/konferens-2021/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Större svårighet att få deltagarna att stanna kvar hela dagen. Men kan ju också ses som positivt att deltagarna tittar in när de har möjlighet.
Resultat
Konferensen Mötesplats OER genomfördes av nätverket med samma namn. Kvaliteten hos de medverkande var mycket hög, och gästerna var nöjda. Sammanställning av material
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 15 8 0 0 23
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 11 4 0 0 15
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Can we really develop Wikipedia assignments at the University? hos Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet och CIVIS, Digitalt

Datum
2021-10-25
Info-länk
https://www.su.se/ceul/utbildning/workshoppar/can-we-really-develop-wikipedia-assignments-at-the-university-1.524695
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Tredje workshopen tillsammans med CeUL, andra gången där även universitetslärare från det europeiska nätverket CIVIS deltar. Vi pratar delvis om öppna lärresurser, och fokuserar sedan på Wikipedia ur ett källkritiskt perspektiv och hur de själva kan utveckla Wikipediauppgifter på universitetet. Presentation finns här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 6 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Workshop med Nyköpings folkhögskola, Sörmlands museum

Datum
2021-10-01
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
I ett samarbete mellan Sörmlands museum och Nyköpings folkhögskola gör elever grupparbeten om lokala företag. De använder källmaterial från museet och dess bibliotek, och bad Wikimedia Sverige om hjälp att lära eleverna att skriva Wikipediaartiklar som del i redovisningen av arbetet. Vi höll en workshop för att lära dem detta.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 9 0 0 16
2. Number of newly registered users 7 9 0 0 16
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 4 2 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 6 6 0 0 12


SVERD:s höstkonferens

Datum
2021-09-24
Info-länk
https://www.sverd.se/hostkonferens-24-sep-2021/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Spännande konferens som når många deltagare som arbetar med utbildningssamordning och -utveckling vid högskolor och universitet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 36 9 0 5 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasieutbildning 2021/2022, Stockholm

Anahi Davila berättar om Centrum för Näringslivshistoria.
Datum
2021-09-16
Info-länk
Projektsida, dashboard
Vem
Josefine, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första träff med årets gymnasieelever för genomgång av vad projektet är och hur det fungerar. Två elever från Anderstorpsgymnasiet och 33 från Enskilda gymnasiet. Nytt för i år är att utöver Nordiska museet är Centrum för Näringslivshistoria med och erbjuder källmaterial och tillgång till arkiv att gräva i.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 23 12 0 0 35
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 4 3 0 0 7
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Lärarutbildningen på Linköpings Universitet, online

Datum
2021-09-15
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläsning med blivande lärare, framförallt ämneslärare på gymnasiet, om att använda Wikipedia i undervisningen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 12 0 1 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


FFF Pop-up, Online

Bilder och länksamling (PDF).
Datum
2021-09-10
Info-länk
Så kan kommunikatörer och forskare använda Wikipedia, Inspelning på youtube
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Samtal med Olle Terenius om hur forskare kan använda Wikipedia i sin kommunikation, samt kort om hur Wikipedia fungerar och trovärdighet. Allting spelades in och kommer att släppas på Youtube. Fråga om möjlighet att släppa under fri licens gör att Vetenskapsrådet ska utreda om det går att göra.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 3 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 60 18 0 7 85
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


KTHs bibliotek, Online

Datum
2021-06-03
Info-länk
Projektsida
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Utbildning för bibliotekarier på KTH så att de kan vara ett stöd för forskare och studenter när det gäller Wikipedia. Genomgång av Wikipedia med extra fokus på intressekonflikt, verifierbarhet, plagiat, originalforskning och annat dom fått frågor om. Sammankoppling med en Wikipedian som jobbar på KTH som kommer att vara med som fadder framöver.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 2 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Presentation Kulturhistoria som gymnasiearbete RAÄ, Online

Kulturarv som gymnasiearbete, RAÄ, 2021 (PDF).
Datum
2021-06-01
Info-länk
RAÄs sida, inspelning på Youtube
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation i RAÄs seminarieserie om kulturarv i skolan. Inte så många deltagare, men enligt arrangören har tidigare delar haft stor andel eftertittare på Youtube.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 0 0 0 5
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasiearbete 20/21, Enskilda gymnasiet, Nordiska museet

Datum
2021-01-01 – 2021-03-31
Info-länk
Dashboarden
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Omplanering under terminen då både Nordiska museet och deras bibliotek och arkiv stängde p.g.a. Covid-19.
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 23 9 0 0 32
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 3 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 101 66 0 0 167


Kulturhistoria som gymnasiearbete 20/21, Anderstorpsgymnasiet, digitalt

Datum
2021-01-01 – 2021-03-31
Info-länk
Dashboarden
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Helt digital verksamhet p.g.a. Covid-19
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 1 1 0 0 2
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 4 0 0 4


Can we really develop Wikipedia assignments at the university? Föreläsning CeUL, digitalt

Datum
2021-02-23
Info-länk
https://www.su.se/ceul/utbildning/workshopar/can-we-really-develop-wikipedia-assignments-at-the-university-1.503654
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Många föranmälda avanmälde sig i sista stund eller dök inte upp på arrangemanget. Detta är tydligen inget ovanligt, men tråkigt.
Resultat
Det var andra workshopen vi genomförde i den här formen. Denna gången var deltagare från CIVIS, ett europeiskt universitetssamarbete, inbjudna utöver deltagarna från Stockholms universitet. Intressanta diskussioner men tiden är något kort.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 19 8 0 0 27
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Datum
2021-03-09
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläsning för doktorander som går en kurs i att kommunicera forskning till allmänheten. Intresserad klass som ställde många frågor. Repris av en föreläsning förra året, något förfinad.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 11 7 0 0 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser


Rubrik