Projekt:Wikipedia i utbildning 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Wikiminiadmin!
Wikimini-logo-transparent.svg
Hjälp till online
 • Bli administratör på Wikimini!
 • Prenumerera på senaste ändringarna.
 • Städa bort skräp och dubbletter.
Wikipediaambassadör!
WikipediaAmbassadörProgramLogo.svg
Hjälp till online på Wikipedia
 • Stå redo med stöd i samband med att elever/studenter ger sig ut i huvudnamnrymden,
 • Granska deras sandlådetexter på Wikipedia!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2020: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att börja planera för ett nationellt OER-möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta fram värdet av open access samt arbeta för att mer vetenskaplig material och vetenskapliga källor ska inkluderas på Wikimediaplattformarna. Genom hubben kan relevanta verktyg komma att utvecklas.

Dessutom kommer vi att fortsätta ge stöd till lärare med att arbeta med Wikipediabaserade uppgifter, där elever och studenter förbättrar Wikipedia som en del av sin läroplan. Vi kommer aktivt att lyfta och kommunicera Wikipedia i skolan. Mindre personaltid kommer att läggas på att stötta lärare för att organisera evenemang. Fokus kommer istället att ligga på att ge stöd till inbördes utbyte av kunskap i olika grupper och på att stötta och stärka volontärer, studenter och Wikipedians in Residence i deras arbete med lärare.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2020

Januari-mars Träffar Kulturhistoria på wikipedia som gymnasiearbete. Deltagande elever från 2019 fortsätter att skriva, redigera och publicera artiklar. 3 dagar. https://phabricator.wikimedia.org/T243202
Februari-juni Kontakta möjliga samarbetsparter för projektet som helhet. Hitta nya forum för att kunna utveckla projektet och få spridning över landet. Kanske se över möjligheten till en facebookgrupp eller liknande? 4 dagar.
Februari-december Etablera kontakt med personer i svensk OER-kontext För att skapa möjligheten att bygga ett livskraftigt OER-nätverk behövs engagerade personer.
Mars Översätningsevent Heldag med tolkar och översättare på TÖI, Stockholms universitet.
Februari-juni Standardisera relevanta utbildningar Skapa möjligheter för spridning av våra relevanta utbildningar för att kunna skala upp och sprida.
Februari-maj Undersöka möjligheterna till e-learninglösningar För att tillgängliggöra utbildningsmaterial för exempelvis lärare som vill arbeta med Wikipedia i undervisningen. 2 dagar
1-2 april OER20 Konferens i London om öppna digitala lärresurser. Flyttad digitalt med många seminarier som läggs på youtube.
2 april Panelsamtal Volontärbyrån Med anledning av Corona, panelsamtal via Zoom för att prata digitala verktyg. Fokus från WMSE på utbildning.
15 april Uppstartsmöte Mötesplats OER Videomöte för att starta upp verksamheten för Mötesplats OER och komma fram till vad vi vill göra i nätverket framåt.
April Kulturhistoria på Wikipedia Planera för fortsättning hösten 2020. 1 dag
Maj Översätta Unescos OER-rekommendationer Gemensamt arbete i Mötesplats OER-nätverket.
Hösten Nationellt OER-möte. Möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta värdet av open access.
Oktober VA-dagen Hålla en 45-minuters workshop för deltagarna på VA-dagen. "Målgruppen för eventet är forskningskommunikatörer från alla typer av organisationer och vi brukar ha runt 350-400 deltagare varje år." 2 dagar
Oktober Folkhögskoleträff Jönköping. Alla lärare och rektorer på folkhögskolorna i Jönköpings län samlas för fortbildning med tema Wikimedia. Ca 175-200 personer. 3 dagar.
December Workshop på CeSU Hålla 3h workshop på engelska på Centrum för universitetslärarutbildning på SU.
November-december Planera inför fortsättning 2020. Koordinera med befintliga parter om fortsättning på projektet. 2 dagar.
Hösten/2021? Uppföljningsmöte folkhögskolorna i Jönköpings län De 25 som fick genomgå praktisk workshop i juni får fördjupning. 25 av de som fick mer teoretiskt fokus får praktisk workshop.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 203103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 120 000
Interna mål
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 100/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-05-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Första videomötet med Mötesplats OER, där 9 deltagare träffades och bidrog till att påbörja nätverkets verksamhet. Facebookgruppen har vuxit till drygt 40 personer.
 • Påbörjat översättning av Unescos OER-rekommendationer
 • Redovisning av drygt 30 gymnasieelevers utökade eller nyskapade artiklar.
 • Utrett tekniska möjligheter för hur vi kan genomföra och sprida digitala utbildningar till fler. I dagsläget är det bästa alternativet att översätta moduler i Programs and Events Dashboard till svenska och sätta samman dem i olika konstellationer till kurspaket.
 • Deltagit i seminarium för 100 personer hos Volontärbyrån för att prata Wikimedia Sverige och digital utbildning.
 • Fortsatt framåt med det strategiska utbildningsarbetet.
 • Deltagit i OER20, digital konferens med OER-fokus i något mindre omfattning än om den hade genomförts fysiskt.
 • Haft utbildningsmoment i de digitala skrivstugorna som genomförts i föreningen.
 • T.1.2 - <17> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <2> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <2> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <46> unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta arbeta strategiskt och operativt med ny utbildningsplan och volontärstrategi, bland annat på medlemsmöte i slutet av maj.
 • Översätta fler moduler till svenska
 • Planera en workshop till Stockholms Universitet i höst efter förfrågan
 • Planera fortsättningen av Kulturhistoria som gymnasiearbete.
 • Se över möjligheterna att återuppväcka Wikimini tillsammans med lärare
 • Folkhögskoledagen som planerades till juni är flyttad till oktober på grund av Covid-19.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen