Projekt:Wikipedia i utbildning 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Budget skapas
  2. Ansvarig utses
  3. SMART:a mål skapas
  4. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2020
 2. Om projektet startar för att en ansökan beviljas, lägg in Mall:Beviljad på ansökningssidan samt uppdatera årslistan med ansökningar, ex Ansökningar 2020
 3. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
  2. /Global Metrics
  3. /Projektdata
 4. Kontrollera att kategorisidan är korrekt
 5. Ange projektstatus
 6. Kontrollera att länken till förra årets projekt överst på sidan går rätt (använd {{Bläddra}})
 7. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium
  1. Om det är offentliga medel. Lägg till projektet på Offentligt stöd
 8. Meddela eventuella samarbetspartners om att projektet startar
 9. Meddela info om projektet till verksamhetschef så att data kan läggas till i Fortnox enligt Fortnox/nytt projekt
  1. Meddela sedan redovisningbyrån att boka in rätt budget på projektet enligt Fortnox/nytt_projekt#Lägga_till_budget_på_projekt
 10. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
  2. Uppdatera masterlista för projekt och namn
 11. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, Projekt 2020
 12. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2020: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att börja planera för ett nationellt OER-möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta fram värdet av open access samt arbeta för att mer vetenskaplig material och vetenskapliga källor ska inkluderas på Wikimediaplattformarna. Genom hubben kan relevanta verktyg komma att utvecklas.

Dessutom kommer vi att fortsätta ge stöd till lärare med att arbeta med Wikipediabaserade uppgifter, där elever och studenter förbättrar Wikipedia som en del av sin läroplan. Vi kommer aktivt att lyfta och kommunicera Wikipedia i skolan. Mindre personaltid kommer att läggas på att stötta lärare för att organisera evenemang. Fokus kommer istället att ligga på att ge stöd till inbördes utbyte av kunskap i olika grupper och på att stötta och stärka volontärer, studenter och Wikipedians in Residence i deras arbete med lärare.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2020

Januari-mars Träffar Kulturhistoria på wikipedia som gymnasiearbete. Deltagande elever från 2019 fortsätter att skriva, redigera och publicera artiklar. 3 dagar. https://phabricator.wikimedia.org/T243202
Februari-juni Kontakta möjliga samarbetsparter för projektet som helhet. Hitta nya forum för att kunna utveckla projektet och få spridning över landet. Kanske se över möjligheten till en facebookgrupp eller liknande? 4 dagar.
Februari-december Etablera kontakt med personer i svensk OER-kontext För att skapa möjligheten att bygga ett livskraftigt OER-nätverk behövs engagerade personer.
Mars Översätningsevent Heldag med tolkar och översättare på TÖI, Stockholms universitet.
Februari-juni Standardisera relevanta utbildningar Skapa möjligheter för spridning av våra relevanta utbildningar för att kunna skala upp och sprida.
Februari-maj Undersöka möjligheterna till e-learninglösningar För att tillgängliggöra utbildningsmaterial för exempelvis lärare som vill arbeta med Wikipedia i undervisningen. 2 dagar
1-2 april OER20 Konferens i London om öppna digitala lärresurser. Flyttad digitalt med många seminarier som läggs på youtube.
2 april Panelsamtal Volontärbyrån Med anledning av Corona, panelsamtal via Zoom för att prata digitala verktyg. Fokus från WMSE på utbildning.
April Kulturhistoria på Wikipedia Planera för fortsättning hösten 2020. 1 dag
Juni Folkhögskoleträff Jönköping. Alla lärare och rektorer på folkhögskolorna i Jönköpings län samlas för fortbildning med tema Wikimedia. Ca 175-200 personer. 3 dagar.
Hösten Uppföljningsmöte folkhögskolorna i Jönköpings län De 25 som fick genomgå praktisk workshop i juni får fördjupning. 25 av de som fick mer teoretiskt fokus får praktisk workshop.
Nationellt OER-möte. Möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta värdet av open access.
Oktober VA-dagen Hålla en 45-minuters workshop för deltagarna på VA-dagen. "Målgruppen för eventet är forskningskommunikatörer från alla typer av organisationer och vi brukar ha runt 350-400 deltagare varje år." 2 dagar
November-december Planera inför fortsättning 2020. Koordinera med befintliga parter om fortsättning på projektet. 2 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 203103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 120 000
Interna mål
 • T.1.2 - 20/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 100/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 200312 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Två träffar med Kulturhistoria som gymnasiearbete i samarbete med Nordiska museet har genomförts. Projektet löper på från 2019 men kommer redovisas när det är avslutat i år.
 • Inventerat personer som på olika sätt arbetar med OER i Sverige.
 • Startat upp Mötesplats OER i form av Facebookgrupp och inplanerat videomöte. Ca 25 deltagare i gruppen, utöver det har en handfull svarat på mejl att de vill vara med i arbetet.
 • Planerad medverkan för Josefine på OER20, konferens i London.
 • Dag med TÖI, tolkar och översättare, på Stockholms universitet. De är intresserade av en fortsättning.
 • Påbörjat strategiarbete och utbildningsplan, som bland annat innefattar långsiktigt och strategiskt arbete med utbildning, internt och externt.
 • Bokat in dag på Södra Vätterbygdens folkhögskola, där 75-100 folkhögskollärare ska lära sig mer om Wikipedia.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Hålla första videokonferensen inom Mötesplats OER.
 • Delta digitalt på OER20
 • Avsluta årets omgång Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Fortsätta arbeta strategiskt och operativt med ny utbildningsplan och volontärstrategi
 • OER20 flyttad från fysisk träff till digital iom Covid-19.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen