Projekt:Wikipedia i utbildning 2020/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Skrivstuga översättningsvetenskap, Stockholm

Datum
2020-03-11
Info-länk
Skrivstugesida, dashboard, TÖIs inför,
Vem
Josefine, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kort genomgång av Wikimediarörelsen och olika projekt, och kort intro till redigering och översättningsverktyget. Efter det redigering och översättning av artiklar i imponerande högt tempo och produktion. Intresse finns från TÖI att göra det här återkommande terminsvis samt att göra mer fokuserade insatser med Translatewiki och Wikidata. Institutets flerspråkighet är imponerande och att få mer aktivitet därifrån kan lyfta flera språkversioner. Totalt skapade gruppen 24 nya artiklar, redigerade ytterligare 21 och la till 107k byte under dagen.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 13 5 0 0 18
2. Number of newly registered users 14 2 0 0 16
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 30 0 15 0 45


Kulturhistoria som gymnasiearbete, Nordiska museet, Enskilda gymnasiet samt digitalt

Datum
Hösten 2019-25 mars 2020
Info-länk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_GLAM/Nordiska_museet/Kulturhistoria_som_gymnasiearbete
Vem
Josefine, Axel, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Förändring i att flytta redovisningen digitalt. Detta gick dock mycket bra. En del diskussioner på artiklarna kring namngivning, källhänvisningar osv från gemenskapen när de publicerats.
Resultat
En stor grupp där 33 elever från två skolor arbetat med att skapa och förbättra artiklar. Fysiska träffar genomfördes på Nordiska museet och Enskilda gymnasiet och sedan genomfördes presentationen digitalt pga Covid -19. Goda betyg från lärarna och Nordiska museet, där samtliga parter vill genomföra ytterligare en omgång under kommande läsår.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 19 11 0 4 34
2. Number of newly registered users 19 11 0 4 34
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 3 0 0 6
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 81 71 0 0 152


Panel om organisationers verksamhet i Coronatider, digitalt

Datum
2020-04-02
Info-länk
https://www.youtube.com/watch?v=9ci3lRKldBs
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Panelsamtal om hur organisationer kan använda olika metoder och verktyg för att fortsätta ha verksamhet på distans i tider av Covid-19. Seminariet arrangerades av Volontärbyrån och hölls via Zoom. Inbjudan hade gått in till Volontärbyråns intressenter och seminariet blev fullt vid 100 deltagare. Josefine höll ett anförande i ca 10 minuter om Wikimedia Sverige och om att tänka till kring digitala utbildningar.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 80 20 0 0 100
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Uppstartsmöte Mötesplats OER

Datum
2020-04-15
Info-länk
https://se.wikimedia.org/wiki/M%C3%B6tesplats_OER
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Osäkerhet inför kring hur många som skulle närvara.
Resultat
Mycket gott resultat, de som deltog var engagerade och mycket kunniga. Viss uppdelning i perspektiv mellan de från akademin och de från kulturarvssektorn, vilket ger möjlighet till olika verksamheter framöver om vi vill. Mötesanteckningar
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 7 0 0 9
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Webbinarium med Riksantikvarieämbetet om Wikipedia i utbildningen 2020

Datum
2020-05-12
Info-länk
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/att-arbeta-med-skolan/dokument-fran-webbseminarier-om-att-arbeta-med-skolan/
Vem
Josefine, Tore
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Miss från RAÄ:s sida så seminariet spelades inte in.
Resultat
Aron Ambrosiani från Nordiska Museet och Helena Strand från Anderstorpsskolan i Skellefteå deltog i ett seminarium där de presenterade projektet Wikipedia i utbildningen för ett antal främst museipedagoger på institutioner, arrangerat av Lars Lundqvist på Riksantikvarieämbetet. Josefine deltog också och upplyste om hur fler kan använda denna metod.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 19 5 0 0 24
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Echological Effects of Global Warming vid Uppsala Universitet, digitalt

Datum
2020-05-25
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Kursen har i hög grad skött sig själva, och enbart varit i kontakt med WMSE vid frågor och problem, samt vid redovisning.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 13 3 0 0 16
2. Number of newly registered users 13 3 0 0 16
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 3 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 5 2 0 0 7


FÖRELÄSNING/WORKSHOP FÖR LÄRARSTUDENTER VID LINKÖPINGS UNIVERSITET, DIGITALT

Datum
2020-08-27
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Att zoomchattfönstret syns för alla trots att jag delade presentationsskärmen i chrome, vilket störde flytet i föreläsningen något.
Resultat
Började med en föreläsning som fokuserade på Wikimedia med grundprinciper och trovärdighet, framförallt med perspektivet att använda Wikipedia i skolan med främst gymnasieelever. Sedan en workshopdel där användarna fick testa att redigera på Wikipedia genom citation hunt och att utöka stubbar. Efter det fokus på exempel kring att använda Wikipedia i undervisningen såsom Kulturhistoria som gymnasiearbete. Bra upplägg, kändes inte för långt trots tre timmar digitalt. Läraren var nöjd efteråt och tycker presentationen höll en röd tråd och bidrog till studenternas utbildning.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 15 6 0 0 21
2. Number of newly registered users 15 5 0 0 20
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 20 0 0 0 20


SVERD:S HÖSTKONFERENS - THE FUTURE OF EDUCATION, DIGITALT

Datum
2020-09-18
Info-länk
https://www.sverd.se/sverd-online-futures-of-edu-18-sep/
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
SVERD är Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning, som hade sin årliga höstkonferens digitalt i år. Eventet gick bra, presentationen hade fokus på att presentera översättningen av Unescos OER-rekommendation för personer intresserade av distansutbildning.Presentationen finns här: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentation_om_Unescos_OER-rekommendationer_p%C3%A5_SVERDs_h%C3%B6stkonferens_18_september_2020.pdf
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 3 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 24 14 0 4 42
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Redovisning av doktoranders Wikipediaartiklar, Uppsala Universitet, digitalt

Datum
2020-10-26
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Olle Terenius vid Uppsala Universitet håller kurser för doktorander i hur de kan använda Wikipedia inom ramen för sina forskningsområden.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 70 70
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 137 6 0 0 143


Kandidatprogrammet för museer och kulturarv, Stockholm/Online

Kulturarv och Wikimedia 2020
Datum
2020-11-17
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation för studenter på kandidatprogrammet för museer och kulturarv om rörelse, projekt och aktiviteter, samt diverse frågor och diskussion.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 2 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 17 8 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Lektion för doktorander vid Karolinska Institutet, digitalt

Datum
2020-11-16
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Introduktionsföreläsning om Wikipedia och att redigera på Wikipedia i kursen Popular research communication. Följdes upp 2020-11-23 med ytterligare en timslång lektion.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 3 0 3 16
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasiearbete 20/21, Enskilda gymnasiet, Nordiska museet

Datum
2020-09-15 - 2020-12-31
Info-länk
Dashboarden
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Omplanering under terminen då både Nordiska museet och deras bibliotek och arkiv stängde pga Covid-19.
Resultat
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 23 9 0 0 32
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 3 0 0 5
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Kulturhistoria som gymnasiearbete 20/21, Anderstorpsgymnasiet, digitalt

Datum
2020-09-15 - 2020-12-31
Info-länk
Dashboarden
Vem
Josefine och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Helt digital verksamhet pga Covid-19
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 1 1 0 0 2
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 2 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Projekt med Lundellska skolan och Uppsala Universitet

Datum
2020-11-24 - 2020-12-18
Info-länk
Länk till Dashboard
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En geografiklass på Lundellska skolan jobbar med artiklarna om Global uppvärmning och Global warming. Detta arbete görs som en förstudie för att se hur samarbete kan ske mellan gymnasieskolor, akademi och Wikimedia.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 10 16 0 0 26
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 1 0 0 3
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Jakobsbergs folkhögskola, online

2020-11-25 Jakobsbergs folkhögskola
Datum
2020-11-25
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation för 145 studenter och lärare om Wikipedia/Wikimediarörelsen samt några av våra projekt. Kort demonstration av redigering samt diskussioner klassvis om kvalitet i artiklar.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 76 68 1 0 145
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Delnings- och deltagarkultur, Göteborgs Universitet, digitalt

Datum
2020-12-10
Info-länk
Länk till Dashboard
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Masterstudenter vid Göteborgs Universitet läser en kurs i delnings- och deltagarkultur och har en kurs där de lär sig redigera på Wikipedia. En föreläsning hölls efter publiceringarna för att fånga upp vad som händer med artikeln efter publicering. Global metrics kommer att behöva uppdateras även vid kursens slut i början av 2021.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 1 0 0 8
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 8 0 0 0 8