Projekt:Wikipedia i utbildning 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Under 2020 kom arbetet med Wikipedia i utbildning igång igen ordentligt efter att inte ha haft någon projektledare under några månader 2019. En stor händelse under året var att arbetet med Mötesplats OER drogs igång och att det nu finns en stabil kärna av engagerade. Utöver det lyckades vi ställa om en hel del arbete till att bli digitalt iom Covid-19. Många kontakter återupptogs med utbildningsinstitutioner, och ett samarbete med folkhögskolor initierades. Dessutom lades grunden för föreningens utbildningsstrategi och kommande digitala kurser.

Vad gick dåligt?

Vi har fortfarande inte helt nått fram i transformationen där volontärer i hög grad driver egna utbildningsinsatser på egen hand, vi är fortfarande både utbildare och genomförare. För att kunna öka takten behöver vi fortsätta utveckla utbildningsmaterial och sätta samman paket så att skolorna och lärarna enkelt kan ta steget att genomföra aktiviteter på egen hand.

Det fanns också utmaningar i spåren av Covid-19, exempelvis inställda eller uppskjutna arrangemang.

Vad ska vi sluta med?

Vi ska fortsätta minska vår egen andel enskilda arrangemang på skolor.

Vad ska vi fortsätta med?

Fortsätta utbilda nyfikna för att de själva ska kunna hålla kurser och utbildningar kopplat till Wikimediaprojekten. Fortsätta utveckla Mötesplats OER.

Vad ska vi börja med?

Digitala utbildningar för medlemmar och volontärer. Genom att utveckla dessa utbildningar kommer vi stärka föreningen, volontärer och våra samarbetspartner.