Projekt:Wikipedia i utbildning 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2018

Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med mia.jacobsson(at)wikimedia.se

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2019
 2. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
 3. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
  2. Uppdatera masterlista för projekt och namn
 4. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, Projekt 2019
 5. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektet stödjer Wikipedia i utbildning, genom pedagogiskt fokuserade samarbeten med kursanpassat stöd för undervisning med Wikipedia och samverkansprojekt som fungerar övergripande mellan institutioner och olika insatser för att tillgängliggöra kunskap i Wikimediaprojekten. I de pedagogiska projekten riktar sig projektet till undervisning inom universitet och högskola, såväl som gymnasieskolan och folkhögskola, inom olika ämnen. Samverkan sker i nätverk med forskargrupper, forskningsbibliotek och forskningskommunikatörer för att stärka ämnesexperters kapacitet att säkra och bidra till fri kunskap.

Med lärosäten i Sverige jobbar vi också i Samsyn 2019 där sju lärosäten ingår i ett Vinnovafinasierat projekt till stöd för samverkan inom högskola och universitet. Utbildningsektorn är också ett underlag som vi använder för Förtroende 2019

Projektet skall också stötta arbetet runt Öppna lärresurser (OER) i Sverige. Vi har påbörjat planeringen för ett nationellt OER-möte för att engagera ytterligare svenskar i arbetet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikipedia-in-Education-2019

Januari Projektstart. Dialog med tidigare samarbetspartners. 2 dagar.
Februari-april Uppföljning och feedback i projektet Kulturhistoria på Wikipedia I samarbete med Nordiska museet och Enskilda gymnasiet. Lektioner, återkoppling på elevernas artiklar och diskussion samt möte om hur det fortsatta samarbetet skall se ut. 4 dagar.
Mars Lyfta eventet och projektet Kulturhistoria på Wikipedia i samarbete med Nordiska museet och Enskilda gymnasiet. Arbeta med våra olika informationskanaler, Twitter, FB, blogg och Instagram för att informera om och motivera så många som möjligt att delta i kommande stor event i mars.Visa hur man kan arbeta runt gymnasiearbetet praktiskt och tidsenligt på teoretiska program. 0,5 dag.
Februari-mars Kursanpassat stöd, etc. Ge stöd till kurserna på Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet (7 mars). 5 dagar.
Mars-april Förberedelse av OER-dag tillsammans med Internetstiftelsen. Målet är att fortsätta Saras arbete och tankar runt en dags föreläsningar och workshops tillsammans med Internetstiftelsen. 1 dag genomförande 2 dagars förberedelser.
Mars-maj Relationsbyggande med lärare. För att knyta fler klasser till projektet. 2 dagar.
April Konferens EDUWiki. Eventuellt konferens i Donostia 5 -7 april. 3 dagar.
April Deltagande på SETT-dagarna. Gå på mässan under en dag (10 april) för att lyssna på vissa föreläsningar och bygga framtida samarbeten. 1 dag.
Maj-juni Förberedelser av Wikipedia Education till Wikimania. Dialog med Eric och berörda för hjälp till planering av event/föreläsningar gällande Wikipedia Education under Wikimania. 6 dagar.
Maj-juni Förberedelser av Kulturhistoria på Wikipedia. Dialog med Aron och berörda lärare på aktuella gymnasieskolor. 1 dag.
September-november Uppföljning av vårens OER-dag. Planering och genomförande av en liknande dag/halvdag. 1 dag genomförande 1 dag förberedelser.
September-november Kursanpassat stöd, etc. För 4 kurser. 7 dagar.
September-december Kulturhistoria på Wikipedia. Genomförande och planering av projektet Kulturhistoria på Wikipedia tillsammans med Nordiska museet (Aron Ambrosiani) och en eller flera gymnasieklasser. 4 dagar.
September-oktober Arbeta med Wikipedia på gymnasiet. Konceptutveckling för 2020. 3 dagar.
November Internetdagarna. Deltagande och nätverkande 1 dag. 1 dag.
November-december Kursanpassat stöd för kommande år. Insatser för att förbereda för program under vårterminen 2020. 2 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193103 Ansvarig Mia
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 120 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 65/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 110/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-03-21 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Efter projektstarten har 3 kurser (varav en på gymnasienivå) fått kursanpassat stöd för att redigera Wikipedia inom ramen för olika pedagogiska projekt, varav en direkt har involverat ämnesexperter.

 • T.1.1 - 0 Projekten har berikats med nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 3 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.2a - 0 Deltagande på/anordnande av har skett för nya evenemang.
 • T.2.2b - 0 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - 54 Redigering från unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen