Projekt:Förtroende 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2018

Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
    1. /Frivillig
  2. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
    1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
    2. Uppdatera masterlista för projekt och namn

Kort projektbeskrivning

Vi kommer att stödja elever och fakulteter att undersöka attityder och förtroende för Wikipedia bland olika grupper i samhället (ett särskilt fokus kommer att vara på vår egen medlemsbas). Vi kommer att arbeta med universitetssektorn och erbjuda både expertis (t.ex. en referensgrupp) och begränsat finansiellt stöd.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Trust-Making-2019

Januari Projektet vilar
Februari-mars Dialog med aktörer som eventuellt kan hjälpa oss med bakgrundsinfo. Kommunicera med aktörer som genomfört olika typer av undersökningar som känns relevanta och aktuella för att vi skall få den den information som vi behöver till projektet. (1 dag)
April-maj Sammanställning av vad som hittills blivit gjort och presenterat. ( 1 dag)
Juni Tidsplan för projektet under hösten 2019. Hur skall vi gå vidare för att få den information som behövs? ( 1 dag)
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 194101 Ansvarig Mia
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen