Projekt:Förtroende 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
    1. /Frivillig

Kort projektbeskrivning

Vi kommer att ge stöd till elever, studenter och fakulteter att undersöka attityder och förtroende för Wikipedia i olika grupper i samhället (ett särskilt fokus kommer att ligga på föreningens egna medlemmar).

2020: Vi kommer att ta fram en process för arbete med universitetssektorn. Vi kommer att koordinera arbetet med teamet på Internetstiftelsen som skriver den årliga rapporten Svenskarna och Internet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Trust-Making-2020

September-december Plan för uppsatsförslag och eventuell rapportsammanställning (2 dagar)
September-december Diskussioner med Internetstiftelsen och andra producenter av rapporter kopplade till internetanvändande (1 dag)


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 204101 Ansvarig Josefine
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000
Interna mål
  • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-09-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi undersöker just nu vilka förutsättningar som krävs för att kunna skicka ut enkätfrågor om föreningen till Mediepanelen, en panel med 60 000 deltagare som drivs av Göteborgs Universitet.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Kontakta Mediebarometern för att undersöka förutsättningarna för 2021 års undersökning.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen