Projekt:Förtroende 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Vi påbörjade förberedande arbete inför 2021–2022 genom samtal med t.ex. SOM-institutet och genom att undersöka tidigare kontakter med Internetstiftelsen kring Svenskarna och Internet.

Vad gick dåligt?

Projektet hade inte optimala förutsättningar under året och därmed genomfördes ingen direkt verksamhet som mätte förtroendet för föreningen eller Wikimediaplattformarna.

Vad ska vi sluta med?

Ej tillämpbart då mycket lite aktivitet skedde i projektet.

Vad ska vi fortsätta med?

Projektets grundidé om att följa förtroendet för Wikimediaplattformarna i allmänhet och Wikipedia i synnerhet, hos allmänheten.

Vad ska vi börja med?

Under 2021 kommer vi att arbeta mer aktivt med den verksamhet som projektet syftar till att uppfylla.