Projekt:Förtroende 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020

Kort projektbeskrivning

Vi kommer att fortsätta att samla in data om hur förtroendet ser ut för Wikimediaprojekten, med ett extra fokus på Wikipedia, bland både allmänheten och bland specifika målgrupper.

2021: Vi kommer att titta på tre olika sätt att organisera arbetet: 1. Vi kommer att samordna med teamet på Internetstiftelsen som kommer att skriva nästa årsrapport om ”Svenskarna och Internet”. 2. Vi kommer att undersöka vårt deltagande i SOM-undersökningar som Göteborgs universitet genomför för att inhämta information om allmänhetens förtroende för Wikipedia och relaterade ämnen. Detta skulle skapa värdefulla insikter som kommer att leda till en omfattande räckvidd och synlighet. Rapporten har dock en relativt stor kostnad att genomföra och kommer endast att prioriteras om föreningens ekonomi tillåter det. 3. Vi kommer att etablera en process för hur vi kan arbeta med universitetssektorn och engagera deras forskare och studenter för att undersöka Wikimediarörelsens och projektens förtroende.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Trust-Making-2021

Januari


Initiera kontakt med Internetstiftelsen om Svenskarna och internet

0,5 Josefine


Plocka upp den kontakt som tidigare funnits, fila på varför de bör undersöka effekten av Wikipedia.

T275853
Fastställs utifrån vad IIS säger Arbete med Svenskarna och internet Josefine med stöd av Eric och John Utgått för 2021, kontakt initierad inför 2022
April-september Sammanställa frågor till SOM-undersökningen 5 Josefine med stöd av Eric och John Identifiera specifika frågeställningar vi vill ha med i undersökningen, utforma frågor i dialog med SOM-institutet. T265973
Juni Process för samarbete med universitetssektorn 4,5 Josefine med stöd av Axel och Eric Skapa process, identifiera tidplan och kommunikationsvägar, koppling till möjligt volontärengagemang, koordinering med gemenskapen. T275854


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 214101 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 100000
Interna mål
  • T.1.3 - 1/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
  • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-05-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Påbörjat arbetet med att hitta samarbeten med högskolor och universitet inför kommande möjliga forskningsprojekt
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen