Projekt:Förtroende 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med Sara.Mortsell(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Syftet med projektet är att hitta långsiktiga metoder för att mäta förtroendet för Wikimedias olika plattformar, i första hand Wikipedia. Vi kommer att undersöka tidigare försök och med erfarenheter från dem ta fram nya metoder som vi kan implementera år från år, utan att vara beroende av externa aktörer. To improve our method and insight we first intend to develop metrics for evaluation and in the future continue researching and surveying attitudes from different user groups, conducted in part by ourselves but also in partnership with researchers and others.

Fokus på existerande programmatiskt arbete, inledningsvis WiU.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Trust-Making-2018

Januari Projektstart 0,5 dag.
Juli-september Definiera fokuset för undersökningen Målet är att ta fram metoder för både generella och specifika användargrupper. Vilka dessa intressanta specifika användargrupper är bör specificeras. Undersökningen ska kunna användas för att identifiera förändringar och användas i kommunikativt syfte. 5 dagar.
Juli-september Identifiera tidigare undersökningar Vilka olika undersökningar för olika användargrupper har hittills gjorts? Sammanställning för grund till fortsatt arbete. Görs som kansliworkshop. 4 dagar.
Juli-september Möten Samtal med Svenskarna och Internet, WMF, SCB m.fl. 3 dagar.
Augusti Nordic European Meeting Ta fram personliga berättelser från de olika länderna om hur Wikipedia har påverkat dem (från personer från olika områden som kan inspirera andra). En kvalitativ insats. 4 dagar.
September-oktober Identifiera och kontakta lärosäten för samverkan Med hjälp av forskare ta fram riktade frågor för vissa användargrupper. Dessutom delge partneruniversitet information om att undersökningen ska göras och att masterstudenter när data existerar gärna får använda den för studier. Ev. kan partneruniversitet användas för att specificera vissa frågor för nya undersökningar. Undersökning av SciShops som möjlig väg in. 10 dagar.
Oktober-december Sätt ihop ansökningar för undersökningar Gemensamma ansökningar kan vara en möjlighet baserat på ovanstående. 10 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 184101 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-18 Projektslut 2018-12-30
Finansiär Budget
FDC 80 000 (arbetstid) 
Total: 80 000
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-05-23 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Möte med IIS och fått besked att Wikipedia är med i årets upplaga av "Svenskarna och internet" som publiceras hösten 2018.
  • Sida om Undersökningar har påbörjats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har begränsats i omfattning för att istället öka arbetet inom projekten Organisationsutveckling 2018 samt Föreningsengagemang 2018.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen