Projekt:Kunskap i krissituationer 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

  1. Budget skapas
  2. SMART:a mål skapas
  3. Skapa Frivilligsidan
 1. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, ex. Projekt 2018

Kort projektbeskrivning

Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av material för hur de kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2018. Arbetet knyter an till Projekt:EU-ansökan för HOT.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Knowledge-in-Crisis-Situations-2018

April-maj WikiGap Sammanställa info om WikiGap för biståndssektorn. 3 dagar.
Juli Möte med Gapminder Diskussioner om möjligt samarbete. 1 dag.
Augusti-september Framtagande av riktat material för biståndssektorn Ett paket med material för biståndssektorn om vad Wikimedia-rörelsen samt OpenStreetMap och andra angränsande initiativ kan bidra med. 4 dagar.
Oktober-december Artikel om Wikimedia-rörelsens insatser inom området För ökad synlighet samt som referens för framsida ansökningar. 1 dag.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 184204 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-17 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000 (arbetstid) 
Total: 20 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 1/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inga ytterligare aktiviteter.

 • T.2.1 - 1 organisation har tagit del av information om fria licenser.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Uppföljning och planering av aktiviteter med International IDEA.

Projektet har nedprioriterats till förmån för ytterligare ansökningar samt att delar av arbetet sker som förberedelse inför Wikimania 2019.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen