Projekt:GLAM-pedagoger 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Kort projektbeskrivning

Målgruppen i detta projekt är kulturpedagoger inom kulturarvssektorn som jobbar i gränslandet mellan GLAM 2018 och Wikipedia i utbildning 2018. Projektets fokus är inte att skala upp de aktiviteter som genomfördes under 2017, som först planerat, utan kommer att vara inriktat på att upprätthålla kontakter och kommunikation som kan stötta upp stabiliteten och långsiktigheten i nätverk och projekt som uppstod året innan.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator
Mars Kontakter med FUISM Deltagande på FUISM:s event. Identifiera event där vi kan delta och skicka in presentationsförslag, mer praktiskt fokuserat än det ovanstående. Kommunikation om förra årets event. 2 dagar.
September-oktober Presentation för chefer Påverkansarbete mot GLAM om värdet av involvering av GLAM-pedagoger. 2 dagar.
September-november Höstevent med FUISM Deltagande på FUISM:s event. 2 dagar.
September-december Presentation för pedagoger Med titeln: "Vad kan museerna göra för skolan online?". 2 dagar.


Samarbetspartners

  • Nordiska museet
  • FUISM

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183115 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 20 000 (arbetstid) 
Total: 20 000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • T.1.2 - 5/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
  • T.2.1 - 2/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
  • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-05-25 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Kontakter har hållits med målgruppen angående ett evenemang som dock krockade med ett annat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Undersöka hur målgruppen inom detta projekt kan engageras i planeringen inför Nordiska museets utbildningsprogram med Wikipedia, inom WiU 2018.

Projektet har skurits ned då inga externa medel kunde identifieras och målen har därför inte nåtts.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen