Projekt:En gemenskap för alla 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Stöd WikiGap I mars söker vi volontärer som vill hjälpa till med WikiGap sthlm, ett stort event som hålls på KTH på internationella kvinnodagen.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med sara.mortsell(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

I det här projektet har vi Policyn för en mångfald av perspektiv i fokus och vi bygger på vår erfarenhet från Wikimedia Diversity Conference Nov 2017 och jobbar för många olika och underrepresenterade målgruppers engagemang i Wikimediaprojekten. I projektet har vi evenemang i samband med Internationella kvinnodagen, WikiGap, och Pride och utåtriktade aktiviteter syftar till att engagera kvinnor, utlandsfödda, och äldre på ett inkluderande sätt. Vi fortsätter att enligt handlingsplanen att ytterligare systematisera utvärderingar och uppföljningen av arbetet mot en gemenskap för alla.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator
Januari-mars Internationell koordinering WikiGap Samarbete med UD runt WikiGap. FAQ, info på Meta-portalen, länkar till lokala evenmang m.m. 12 dagar
Januari-8 mars WikiGap i Sverige Möte med UD. Inbjudan till volontärer och uppgifter (kommunikation, lista över artiklar m.m.). 5 dagar.
Mars Utvärdering WikiGap Blogginlägg och rapport. 2 dagar.
Mars-maj Utvärdering och slutrapport av WikiDivCon Sammanställ utvärdering och skriv /Slutrapport WikiDivCon. 5 dagar.
April Konferensdeltagande "Stockholm forum on gender equality" Internationell konferens som arrangeras av UD. 2 dagar
Maj WikiGap med Näringsdepartementet Förberedelser och genomförande med WikiGap i Umeå hos SLU. 5 dagar
Maj Enkätuppföljning om aktiviteter 1 dag.
Augusti WikiGap med Näringsdepartementet Förberedelser och genomförande med WikiGap i Göteborg hos Chalmers. 5 dagar
Juli-augusti Mångfaldsrapport 1 Färdigställande av Mångfaldsrapport 1. 3 dagar.
Juli-augusti Mångfaldsrapport 2 Arbete på Mångfaldsrapport 2. 4 dagar.
Septermber Seniornet Föreläsning och nätverkande.

Samarbetspartners

Video som en del av UDs resultatkommunikation av WikiGap.
Eventmanual för externa partners författad av UD.
Chalmers intervju med en av sina forskare om hur det var att delta i WikiGap och varför Wikipedia är viktigt.
 • Utrikesdepartementet
 • Näringsdepartementet
 • KTH
 • SLU
 • Ambassader i hela världen
 • Lokala Wikimedia-föreningar i hela världen
 • Chalmers

Se även

Projektdata

Projekt nr. 185203 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 70 000 (arbetstid) 
FDC 10 000 (övrigt) 
Total: 80 000
Interna mål
 • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 100/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-10-10 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Den globala jämställdhetskampanjen WikiGap har lanserats i samarbete med Utrikesdepartementet. WMSE har haft en koordinerande roll för att knyta samman Wikimedia-grupper med svenska ambassader och sammanlagt har ca 50 event hållits.
 • WikiGap Stockholm arrangerades den 8 mars på KTH med anföranden från utrikesministern och ca 50 deltagare i skrivstugan. Eventmanual togs fram för volontärer och har sedan bearbetats senare i projektet för att passa andra WikiGap. Evenemanget fick medial uppmärksamhet nationellt och internationellt.
 • Deltagande i UDs internationella konferens "Stockholm forum on gender equality" där också WikiGaps toolkit lanserades under fri licens av UD, inklusive video om kampanjen. WMSE deltog i att ta fram rekommendationerna för både hur andra kan arrangera ett WikiGap och videons innehåll, samt råd kring licensfrågan.
 • Ett nytt samarbete med WikiGap inleddes med Näringsdepartementet, ett event har hållits med dem och SLU i Umeå. Tre volontärer kunde hjälpa till på plats, och använde eventmanualen.
 • Rapporten för Wikimedia Diversity Conference har satts samman och baseras också på en uppföljningsenkät som togs fram och skickades ut i maj till samtliga deltagare.
 • Rapporten för WikiDivCon17 skickades in i juli till WMF och en grund finns för att göra den ekonomiska redovisningen för WikiNEM.
 • WikiGap på Chalmers arrangerades med Näringsdepartementet den 29 aug (se rapport). Fem volontärer stödde eventet och eventmanualen kunde förfinas ytterligare.
 • Genom aktiviteter i projektet har kontakt tagits med Sida om eventuellt samarbete kring jämställdhetsfrågor och annan ämnesexpertis framöver.
 • Erfarenheter av att koordinera den internationenlla kampanjen för WikiGap finns sammanställda i en rapport.
 • Best practice kring hur redigeringsaktiviteten i WikiGap organiserades i de stora eventen i Sverige finns sammanfattad på wikin.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 87 unika underrepresenterade användare har skett. (Detta inkluderar inte alla deltagarna i WikiGap globalt).
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Gör förberedande undersökningar över WikiGap-evenemang för första kvartalet 2019.

Det planerade arbetet med mångfaldsrapport har inte genomförts.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

WikiGap har inneburit nära kontaktytor med både utrikesdepartementet och näringsdepartementet. Dessutom har de lärosäten som varit partners engagerat sina ämnesexperter i hög grad vilket göra att evenemangen också bidragit till måluppfyllnad på områden som först inte var solklara inom det här projketet. Det systematiserade arbetet med volontärengagemang, via ex eventmanualen, har testats och förbättrats under projektets gång. Avsevärt mer tid än först planerat har gått åt att rapportera Wikimedia Diveristy Conference, erfarenheterna av det har tagits till vara på så att kommande konferenser inte kommer att lida av samma svårigheter.

Kommentar från verksamhetschefen