Projekt:En gemenskap för alla 2018/Om WikiGap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan är ett sammanställning av hur Wikimedia Sverige organiserade själva redigeringsaktiviteten för WikiGap i tre separata evenemang under 2018.

WikiGap - stort antal nya deltagare och högt satta mål

WikiGap är en kampanj som vill engagera så många som möjligt att skapa fler artiklar om kvinnor inom olika tematiska områden, eftersom det är en erkänt eftersatt och underrepresenterad grupp i Wikipedia artikelbestånd.  Wikimedia Sverige startade kampanjen ihop med Utrikesdepartementet 2018 och genomförde tillsammans ett WikiGap först på KTH och senare två WikiGap med Näringsdepartementet, först på SLU och sen Chalmers. I dessa tre evenemang deltog sammanlagt ca 130 nybörjare.

Målsättningen med redigeringen

Samarbetspartnernas relativt höga profil och kampanjens budskap gör att WikiGap har en hög målsättning,  nämligen att varje deltagare ska skapa en ny artikel på endast några timmar. Den kommunikativa delen av kampanjen skulle blir svår om målsättningen skulle vara mindre ambitiös än så. Höga målsättningar som detta innebär att det krävs noggranna och omfattande förberedelser och tydlig rollfördelning för alla inblandade, och det gör att WikiGap-evenemanget är väldigt olik en traditionell skrivstuga. Om det inte går att säkra tillräckliga resurser för att nå målet kan det vara värt att överväga att antingen ställa in planerna eller justera målsättningen så att aktiviteten exempelvis mer fokuserar på engagerande diskussioner och information än på redigerings-aktivitet. Denna tumregel gäller för alla typer av redigerings-evenemang.

Här följer några nyckelmoment för hur WikiGap-evenemangen organiserades under 2018.

Syfte och medveten avgränsning

För att ta fram en genomtänkt planering är det värt att tydligt formulera vad avgränsningen är, det vill säga vad aktiviteten innebär och vad den inte innebär. I fallet med WikiGap syftar evenemanget inte till att lära deltagarna om Wikipedia utöver det som ryms inom deras redigerings-aktivitet. Det betyder inte att det är oviktigt att Wikipedia har kontrollfunktioner, relevanskriterier, diskussionssidor och att alla sidor har en sidhistorik etc, det betyder bara att dessa delar inte är syftet med evenemanget eller nödvändiga för målsättningen och därför får stå tillbaka för det som är mer centralt för kampanjen. Kampanjens budskap är “Help close the gendergap on Wikipedia”, budskapet innefattar inte “Kom och lär dig om hur Wikipedia fungerar”, även om vi som står bakom kampanjen också tycker att det kan vara en värdig sak.

Inom samarbetet för WikiGap var arbetet upplagt så att partnerorganisationerna ansvarade för extern kommunikation och att engagera deltagare att komma till evenemanget, vilket betydde att själva upplägget bygger på att det redan finns en stor portion motivation att bidra till kampanjens budskap och huvudfokuset i redigerings-aktiviteten är att förvalta motivationen och engagemanget på bästa vis.

Stöd från Wiki-guider

För att framgångsrikt kunna genomföra WikiGap bestämdes tidigt ett riktmärke om att det krävs minst en guide per 6-8 deltagare. Med det som riktmärke stod det klart att för att ha rimlig kapacitet för att arrangera ett evenemang för 70 deltagare skulle det krävas omkring 10 individer som är förberedda att leda och guida i mindre grupper. För ändamålet skapades rollen “Wiki-guide” för att beskriva att den innebär att känna till evenemangets upplägg och olika delar för att kunna guida deltagare att framgångsrikt delta i aktiviteten relativt självständigt. Rollen kräver inte detaljerade kunskaper om hur Wikipedia fungerar, utan bygger på att känna till hur aktiviteten är organiserad och vilka nyckelmoment som behöver tas om hand.

Wiki-guidernas medverkan koordinerades via en specifik evenemangsmanual, ej skriven i wiki-miljö för att inte anta sådana förkunskaper. Manualen går igenom i detalj alla delar som är relevanta under följande rubriker:

 1. Vad gör en Wiki-guide?  
 2. Målsättningen  
 3. Om deltagarna  
 4. Om temat: Kvinnor inom x  
 5. Program och hålltider  
 6. Redigeringsaktivitetens början  
  1. Kom igång med två steg  
 7. Deltagarna väljer artikel  
 8. Om redigeringsaktiviteterna  
 9. Att runda av i gruppen  
 10. Återsamlingen

Manualen anger också var Wiki-guiderna ska vända sig om specifika situationer eller frågor uppstår som kräver mer detaljerad kunskap om Wikipedia, vanligen genom att det vet vem från organisatörerna som behöver kontaktas. Manualen uppmanar Wiki-guiderna att samarbeta för att lösa situationer som uppstår och leda aktiviteten i en positiv anda.

Stöd för att genomföra regeringarna

Den som för första gången redigerar Wikipedia har mycket att upptäcka. Det finns massor av riktlinjer och det finns ett antal olika instruktioner. Eftersom avgränsningen för WikiGap var sådan att den inte ger utrymme för deltagare att planlöst botanisera bland Wikipedias instruktioner skapades särskilda evenemangssidor med en tydlig struktur, som Wiki-guiden kände till och använde för att leda deltagarna.  De här sidorna designades så att deltagarna relativt självständigt kan ta sig fram till att komma igång att redigera och att wiki-guiderna kan stötta längs vägen när något uppstår som behöver lösas.

Exempel på evenemangssida:

Evenemangssidan ger de två första stegen för att komma igång, varav det första är att skapa ett användarkonto. Det överlägset bästa tillvägagångssättet för ett evenemang som WikiGap är att kommunikationen redan har gått ut till deltager att skapa konto innan evenemanget börjar. Det spar mycket tid och är vanligen en uppgift som går att genomföra självständigt.

Knappen “jag är här” gör att deltagarna automatiskt läggs till sidans lista över deltagare. Denna enkla redigering gör att det syns i användarnas bidragshistorik att de deltar i evenemanget. Knappens funktion gör att alla kan lägga till sig utan att riskera redigeringskonflikt på sidan, något som varit mycket svårare för 50 personer att göra annars.  

Varje evenemangssida har en undersida per typ av aktivitet där det finns några listade förslag på artiklar som passar för aktiviteten. En ytterligare utmaning med WikiGap var att deltagarna talade olika språk och instruktionerna behövde ta hänsyn till det :

Om dessa sidor tar evenemangsmanualen upp att det inte är ovanligt att deltagare ger sig i kast med aktiviteten utan att först läsa igenom instruktionerna, wiki-guiderna är därmed förberedda på att hänvisa tillbaka till vad som står i instruktionen när frågorna uppstår så att deltagarna möjlighet att hitta lösningarna med stöd. De kan också hantera instruktionerna som finns för den som inte kan bidra på svenskspråkiga Wikipedia.