Policy för en mångfald av perspektiv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett Wikimedia för alla

Fri kunskap ska vara tillgänglig för alla, och allas perspektiv ska speglas i fri kunskap. Stora och mindre gruppers delvisa eller totala frånvaro i redigerargemenskapen gör att många perspektiv saknas idag. Arbetet med jämställdhet och mångfald ger oss möjlighet att genomföra föreningens vision.

För att vara framgångsrik i detta vill vi öka antalet användare och användningen av fri kunskap överlag. Vi vill ha många olika perspektiv hos wikimedianer för att därigenom bibehålla, säkerställa och ständigt förnya relevansen och förtroendet ur ett encyklopediskt perspektiv.

Mångfalden av perspektiv kan utgå från till exempel kön, ålder, sexuell läggning, etniskt/kulturellt ursprung, utbildning, intresseområde, bostadsort eller funktionsnedsättning.

Föreningen välkomnar nya wikimedianer och stödjer dem som redan finns. Detta sker på olika nivåer och för alla våra intressenter: användare, skribenter, innehållsägare, utbildningsinstitutioner och främjare av kunskap och utbildning. Vi uppmuntrar en diversifierad och jämställd kultur genom att följa denna policy, personalpolicyns del om likabehandling, samt våra riktlinjer för inkluderande möten.

Mångfald, inkludering och jämställdhet ska prioriteras inom föreningens verksamhet och knyta an till verksamhetsplanens tre delar för fri kunskap: tillgång, användning och gemenskapen.

Det ska vara enkelt att bidra och enklare att vara engagerad. Vi vill sänka tröskeln för att börja redigera genom att sprida kunskap, lyfta fram förebilder och nå nya grupper. I vårt arbete med att bredda perspektiv ska vi ha ett kontinuerligt utbyte med andra chapters.

Se även