Handlingsplan för en mångfald av perspektiv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En plan


Att gå utanför sina egna intressen och ta vara på sina egna och andras perspektiv genom en inkluderande och nyfiken attityd främjar Wikimedia Sveriges arbete. Därför strävar vi efter ett inkluderande klimat och en mångfald av perspektiv. Vi hoppas att vi med detta arbete kan vara en global förebild för hur man kan arbeta med dessa frågor.

Den här handlingsplanen ska höra ihop med policyn för mångfald av perspektiv

Olika perspektiv
Urval av relevanta variabler för en mångfald av perspektiv:
 • landsortsbo - stadsbo
 • naturvetare - humanist
 • introvert - extrovert
 • skribent - läsare
 • ung - gammal
 • kvinna - man
 • transperson - cisperson
 • volontär - anställd
 • erfaren - nybörjare
 • lokalt intresserad - globalt intresserad
 • svenskfödd - utlandsfödd
 • mer funktion - mindre funktion
 • digitalt van - digitalt ovan
 • bildspråk - skriftspråk
Övriga begrepp som är relevanta
 • Jämlikhet är att vi har en vilja och ett ansvar att främja allas lika möjligheter att delta i att skapa och att sprida information och kunskap.
 • Jämställdhet är att dessa lika möjligheter särskilt behöver främjas för människor av alla kön.
 • Inkludering med låga trösklar är arbetssättet vilket vi som förening anlägger för att nå ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Vad vill vi?

 1. Skribenter/redigerare speglar mångfaldsperspektivet bättre
 2. Alla Wikimedia Sveriges aktiviteter arrangeras med utgångspunkt i mångfaldsperspektiven
 3. All Wikimedia Sveriges kommunikation och resultatuppföljning sker med utgångspunkt i mångfaldsperspektiven
 4. Wikimedia Sveriges kansli skall vid en flytt säkerställa tillgänglighet oavsett funktionsgrad

Hur vet vi att vi är på rätt väg?

 • Arbetet med mångfaldsperspektivet följs upp halvårsvis.
 • Resultatuppföljningen redovisar förändringar, utmaningar och utvecklingsområden för implementeringen av mångfaldsperspektiven.