Projekt:En gemenskap för alla 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för En gemenskap för alla 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

WikiGap, globalt

Datum
2018-03-08
Info-länkar
Deltagare från WMSE
Sara, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Det var ca 1 580 deltagare i WikiGap globalt (exkluderat evenemangen i Sverige). Minst hälften uppskattas vara kvinnor (troligtvis markant högre, men data samlades inte in systematiskt). Uppskattningsvis 75 volontärer bidrog på de olika evenemangen. Över 13 000 artiklar skapades eller förbättrades.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 1580 1580
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 75 75
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 13000 0 0 0 13000


WikiGap KTH, Stockholm

Datum
2018-03-08
Info-länkar
Deltagare från WMSE
Sara, John och Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Det var ca 50 deltagare i WikiGap Stockholm som i huvudsak var studenter från KTH. 6 wikimedianer var på plats för att vara wiki-guider och dessutom var fem studenter från KTH också volontärer som Wiki-guider. Den stora gruppen var organiserad i mindre grupper om fyra särskilda redigeringsaktiviteter.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 39 18 0 50 107
2. Number of newly registered users 32 12 0 0 44
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 64 2 11 0 77


Stockholm Forum on Gender Equality, Stockholm

Bildspel
Datum
2018-04-16
Info-länk
Konferensens sajt
Vem från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Konferensens arrangerades av UD m.fl. WMSE deltog i utställningsprogrammet "Collaborative Space" med presentation om arbetet med WikiGap och lanseringen av WikiGap videon och toolkit. I utställningsytan deltog personal från UD för att sprida till konferensdeltagarna hur de själva kan engagera sig. Ett antal deltagare kom fram och hade själva deltagit i WikiGap i sina länder och delade positiva erfarenheter.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 35 15 0 0 50
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikiGap med SLU och Näringsdepartementet, Umeå

Datum
2018-05-17
Info-länk
Vem deltog från WMSE
Sara och Evelina i sin kapacitet som volontär
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Pga en miss i hur anmälan gick ut från SLU var det få av deltagarna som skapat sitt konto i förväg, vilket vi alla kände fick starten att staka sig lite. Men det innebar inga större problem och hade dessutom sin förklaring som alla var förstående kring.
Resultat
Underlag för introduktionen till Wikipedia och WikiGap.

Evenemangets första del samlade ett hundratal anställda och studenter för att lyssna till Departementsråd på Näringsdepartementet och dekanen vid Skogsfakulteten, SLU. Där gav Wikimedia Sverige en bakgrund till Wikipedia och hur initiativet till WikiGap uppkommit. Ett 30-tal av deltagarna fortsatte i evenemangets andra och praktiska del och 3 av 4 var kvinnor av de som bidrog.

Skrivstugan handlade om att bidra till kvinnor inom skogsnäring på Wikipedia. Gemensamt förbättrades 15 artiklar, varav 10 artiklar var helt nya på Wikipedia. Dessutom kunde arbetet komma igång med ytterligare 5 artiklar om kvinnor inom skogsnäringen och arbetet med att publicera dessa på Wikipedia kommer att fortsätta.

Volontärengagemang

Tre volontärer + 1 från WMSE höll i den praktiska aktiviteten och hade förberett sig på att ha kapacitet att hantera en grupp på 30 deltagare. Stödet koordinerades via en evenemangsmanual som också delades med en grupp på tre av SLUs medarbetare som därmed också var förberedda på att stötta deltagarna genom de olika stegen.

Länkar

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 42 58 0 0 100
2. Number of newly registered users 15 8 0 0 23
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 2 0 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 15 0 6 0 21


WikiGap med Chalmers och Näringsdepartementet, Göteborg

Inledningen med näringsministern och Chalmers vice rektor.
Datum
2018-08-29
Info-länk
Evenemangssidan på Wikipedia
Vem deltog från WMSE
Sara och Alicia, och Sofie öppningstalade som representant för föreningen.
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Det vara några oförberedda delar med Content translation tool och tyska Wikipedia.
Resultat

Evenemanget hölls i Chalmers bibliotek med ca 60 deltagare, de allra flesta verksamma forskare och personal på Chalmers. I inledningen talade Näringsminister Mikael Damberg och Chalmers vice rektor Anna Dubois. Sofe Jansson presenterade föreningen och Wikigap och Sara Mörtsell organiserade gruppindelningen så att redigeringsaktiviteten kunde ta vid.

30 biografier om kvinnor inom forskning/innovation förbättrades eller skapades (20 nya) och utöver det skapades 12 sandlådetexter som Chalmers säger de ska arrangera en uppföljning för att se till att de blir artiklar.

Chalmers hade förberett med sin fotograf som skötte fotografering av lärosätets forskare och direkt laddade upp bilderna till Wikimedia Commons för användning av skrivstugans deltagare. Några äldre bilder hade också förberetts genom att de fått fri licens och laddats upp på Commons av volontärer. Sammanlagt blev det 14 uppladdade filer genom de förberedelserna.

Chalmers vice rektor sa i en intervju till SVT-lokalmedia att evenemanget ska få bli regelbundet på årsbasis.

Volontärengagemang

Fem volontärer + 2 från WMSE + 1 från Chalmers höll i den praktiska aktiviteten genom att skapa mindre grupper. Stödet koordinerades via en evenemangsmanual som också delades med en medarbetare från Näringsdepartementet som därmed också var förberedda på att stötta deltagarna genom de olika stegen. Gemenskapen i Göteborg fick möjlighet att berätta och bjuda in till sina pågående aktiviteter.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 50 10 0 0 60
2. Number of newly registered users 36 3 0 0 39
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 30 14 6 0 50


Seniornet Södermalm, Stockholm

Datum
2018-09-27
Info-länk
w:sv:Användare:Axel Pettersson (WMSE)/Seniornet 2018-09-27, SeniorNet Södermalms referat här
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation på SeniorNet Södermalms dataträff om vad Wikipedia är och hur det fungerar. 34 deltagare som nyfiket lyssnade och frågade. Några hade redigerat tidigare, och flera hade konkreta exempel på artiklar om släktingar eller liknande där dom ville rätta till felaktigheter. En eventuell uppföljning är att hitta en volontär som kan närvara på deras IT-café Kanelbullen vid något tillfälle för att hjälpa till med konkreta redigeringar.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 25 11 0 0 36
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Internetdagarna, Stockholm

Internetdagarna, 2018-11-20
Datum
2018-11-20
Info-länk
Digital kompetens - en demokratifråga, Inspelning och frågestund på Youtube.
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande i spåret Digital kompetens, en demokratifråga med en presentation om Wikipedia och hur en vet att det funkar och vilka som gör att det funkar. Exempel på statistik, obalans blad dom som bidrar, skrivstugor, wikigap och puff inför Wikimania. Inspelning och bilder från Internetdagarna släppta under CC BY-licens.


Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 250 250
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.


Övrigt

Referenser