Projekt:Wikispeech 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Testa Beta-funktionaliteten När Beta-funktionaliteten är uppe vore det värdefullt med volontärer att testa detta. Om du är intresserad av detta kan du anmäla dig redan nu.
Korrekturläsning av ansökan Ansökan kommer att skrivas i maj.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Wikipedia (WP) är en s.k. wiki och använder mjukvaran MediaWiki i bakgrunden. MediaWiki används även på många tusen andra webbplatser och Wikispeech är tänkt att även fungera på dessa, även om den är optimerad för WP. Artiklarna på WP innehåller många fackuttryck vilket gör att talsyntesens uttalslexikon måste vara mycket omfattande. Därtill finns Wikipedia på 288 olika språk, och plattformen skall vara skalbar till alla de språken, samt alla framtida. Flexibilitet är därför centralt.

Initialt under Wikispeech (2016-september 2017) har funktionalitet för svenska, engelska samt arabiska satts upp. All programvara och allt material är open source för att utvecklare från hela världen skall kunna hjälpa till. Det kommer även att bygga på crowdsourcing och på så sätt tillgodogöra sig den språkliga expertis som finns hos de tiotusentals volontärer som är involverade i Wikimedias olika projekt. Genom att användargenerera talsyntesen med inspelningar av de specialiserade texterna kan vi med tiden nå en förfinad och högkvalitativ talsyntes även i obskyra ämnen på språk som tidigare helt saknat en fungerande talsyntes. Allt producerat material, oavsett typ, är fritt licensierat och därmed möjligt att gratis återanvändas av vem som helst.

I förstudien kommer vi att fortsätta med utvecklingsarbetet för talsyntesen för att aktivera Wikispeech på de tre ovan nämnda språkversionerna, samt undersöka vad som är möjligt att genomföra i ett fortsättningsprojekt med start 2018. Förstudien kommer att mynna ut i en ansökan till Post- och telestyrelsen.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Wikispeech-2018

Februari-mars Slutrapport Wikispeech 2016 Färdigställ och skicka in slutrapport till PTS. 4 dagar.
Februari-mars Ansökan för förstudie Uppskatta storlek på förstudie. Räkna ut hur mycket försumbart stöd vi fått de senaste åren och hur mycket vi kan motta under projekttiden samt när. 4 dagar.
Mars Möte med partners om förstudieansökan.
 1. Skicka material om vad vi tänker oss ska ingå.
 2. Bjud in till möte i slutet av mars.
 3. Sätt ungefärlig budget att skicka till PTS. 2 dagar.
Februari-mars Underhåll av Wikispeech Åtgärder av initial feedback från säkerhetsgranskningen, med fokus på färdigställande av existerande kod, puppetisering av TTS-server. 19 dagar.
Augusti-december Förstudieprojekt Förstudien genomförs.
Januari 2019-juni 2020 Genomförandeprojekt Ansökan styr vad som sker under genomförandeprojektet.

Samarbetspartners

Funktionsnedsättningsorganisationer som partners runt event och utvärdering?

Se även

Projektdata

Projekt nr. 184203 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 48 000 kr (arbetstid) 
Total: 48 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie utvecklas. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förstudien färdigställs till 1 december 2018.
 • Arbete för att aktivera Wikispeech har fortsatt. Det beräknas dock inte bli färdigt innan årsskiftet.
 • Förslag till WMF om långsiktigt strategiskt samarbete runt MediaWiki-utveckling har skickats in. I dagsläget inget svar.
 • Memorandum of Understanding med Wikimedia Deutschland har satts samman runt kunskapsutbyte och samarbete under 2019 med möjlighet att förlänga under 2020-2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • A.2.2a - Wikispeech har aktiverats som betafunktion på 0 språk.
 • A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen