Offentligt stöd

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida är en sammanställning över offentligt stöd som Wikimedia Sverige har erhållit. För säkerhets skull samt för transparens listar vi alla medel vi fått från det offentliga. Endast en del av dem faller dock in i kategorin "försumbart stöd" som kan påverka om vi kan få statliga pengar i framtiden.

En del bidrag faller inom ramen för Stöd av mindre betydelse för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, vilket inte är samma sak som försumbart stöd, och inte har samma regler.

Nyckel

Det finns två tabeller för varje år, en för de beslut som tagits och en för de utbetalningar som faktiskt skett.

Beslutstabellen består av följande kolumner:

 • Beviljande myndighet = Namnet på den myndighet som skjuter till pengar
 • Typ = Vilken typ av projektstöd det handlar om, vi använder "Projektbidrag" samt "Resebidrag"
 • Projekt = Vilket av våra interna projekt det handlar om, inklusive projektnummer (vilket används i bokföringssystemet)
 • Beviljat belopp = Den summa som vi fått beviljat i SEK
 • Beslutsdatum = Det datum då den offentliga finansiären tagit beslut om att ge oss stöd
 • Internt Diarienummer = Det nummer som återfinns i föreningens Diarium
 • Externt Diarie/Beslutsnummer = Det nummer som återfinns hos den offentliga finansiären
 • Försumbart stöd? = Fylls i med "Ja" eller Nej". Om det är "Försumbart stöd" anges i det avtal som vi har från myndigheten. Exempel på hur det står i Vinnovas beslut: "Detta stöd utgör försumbart stöd enligt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse EG 1998/2006."

I utbetalningstabellen kursiveras de rader som är Försumbart stöd, med undantag av totalsumma som delvis kan utgöras av Försumbart stöd. Tabellen består av följande kolumner:

 • Beviljande myndighet = Se ovan
 • Projekt = Se ovan
 • Utbetalt belopp i kronor = Det belopp som betalades ut vid ett givet datum.
 • Utbetalningsdatum = Datumet när beloppet betalades ut

I både tabellerna ska samtliga belopp räknas med i Totalt, oavsett om de är Försumbart stöd.

År 2024

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Riksantikvariämbetet Projektbidrag 241102 Ett nätverk av platser (år 1) 171 162 2024-01-12 2024-4 RAÄ-2023-1657 Nej
Totalt: 171 162
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Musikverket 231101 Musikverket 2023 149 509 2024-01-02
Musikverket 231101 Musikverket 2023 26 250 2024-01-08
Riksantikvariämbetet 241102 Ett nätverk av platser (år 1) 171 162 2024-04-17
Totalt: 346 921

Totalt försumbart stöd 2023: 0 SEK

År 2023

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Svenska institutet Projektbidrag 231505 Hotat kulturarv och crowdsourcing 400 000 2023-11-30 2023-32 01289/2023 ?
Musikverket Konsultuppdrag 231101 Musikverket 2023 150 000 2023-10-16 2023-29 0469/23 Nej
Statens Historiska Museer Konsultuppdrag 234501 Föreläsningar 2023 20 000 2023-10-16 2023-28 461-11-2021 Nej
Norrbottens museum Konsultuppdrag 244501 Föreläsningar 2024 52 500 2023-10-16 2023-25 Nej
Totalt: 622 500
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Musikverket 223122 Musikverket 2022 142 847 2023-01-02
IoT Sverige[1] 234501 Föreläsningar 2023 10 000 2023-01-05
IoT Sverige[1] 234501 Föreläsningar 2023 13 388 2023-04-11
Statens Historiska Museer 234501 Föreläsningar 2023 27 261 2023-12-29
Riksantikvariämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 2) 1 934 2023-02-07
Riksantikvariämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 3) 212 069 2023-06-21
Riksantikvariämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 3) 2 701 2023-09-29
Riksantikvariämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 3) 2 292 2023-10-13
Svenska Institutet 231505 Hotat kulturarv och crowdsourcing 320 000 2023-12-05
Totalt: 732 492

Totalt försumbart stöd 2023: 0 SEK

År 2022

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Riksantikvariämbetet Projektbidrag 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 2) 204 898 SEK 2022-01-11 2022-01 RAÄ-2021-1510 Nej
Musikverket Konsultuppdrag 223122 Musikverket 2022 150 000 SEK 2022-08-29 2022-30 0397/22 Nej
Riksantikvariämbetet Projektbidrag 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 3) 212 069 SEK 2022-12-21 2022-58 RAÄ-2022-2965 Nej
IoT Sverige[1] Konsultuppdrag 223250 Föreläsningar 2022 26 000 SEK 2022-11-08 2022-56 - Nej
Riksarkivet Konsultuppdrag 223250 Föreläsningar 2022 18 000 SEK 2022-03-08 2022-8 - Nej
Totalt: 610 967
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Vinnova 194206 Wikispeech för AI 2020 130 000 2022-03-29 (slutbetalning)
Kalmar Läns Museum 213126 Kalmar Läns museer 2021 150 000 2022-01-17
Riksantikvarieämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll 2021 204 898 2022-07-08
Riksarkivet 223250 Föreläsningar 2022 18 000 2022-07-11
Riksantikvariämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll (år 2) 10 540 2022-12-29
Totalt: 513 438

Totalt försumbart stöd 2022: 0 SEK


År 2021

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Svenska institutet Projektbidrag 215205 Sänkta trösklar för WikiGap 2021 100 000 2021-10-22 2021-20 10223/2021 ?
Göteborgs museer Konsultuppdrag 213125 Göteborgs museer 2021 75 000 2021-02-26 2021-05 0150/21 Nej
Kalmar kommun Konsultuppdrag 213126 Kalmar Läns museer 2021 150 000 2021-04-06 2021-12 D-21-084 Nej
Totalt: 325 000
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Vinnova 194206 Wikispeech för AI 2020 129 000 2021-05-06 (delbetalning)
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 246 519 2021-04-28 (delbetalning)
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 200 000 2021-09-24 (slutbetalning)
Riksantikvarieämbetet 213123 Wikidata för auktoritetskontroll 2021 205 121 2021-11-02
Svenska institutet 215205 Sänkta trösklar för WikiGap 2021 100 000 2021-11-03
Göteborgs museer 213125 Göteborgs museer 2021 75 000 2021-12-14
Totalt: 955 640

Totalt försumbart stöd 2021: 0 SEK

År 2020

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Riksantikvariämbetet Projektbidrag Wikidata för auktoritetskontroll 2021 205 121 SEK 2020-12-14 2020-79 RAÄ-2020-2226 Nej
Totalt: 205 121 SEK
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Musikverket 193121 GLAM 2019/Musikverket 2019 96 000 2020-01-15
Riksantikvarieämbetet 193126 GLAM 2019/Problematisk information 2018 50 000 2020-02-21
Vinnova 183104 Samsyn 2018 35 373 2020-08-10 (delbetalning)
Vinnova 183104 Samsyn 2018 35 374 2020-12-01 (delbetalning)
SIDA 194103 Wikipedia och Globala målen 2019 300 000 2020-05-29
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 632 476 2020-03-27 (delbetalning)
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 687 232 2020-07-31 (delbetalning)
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 619 013 2020-12-02 (delbetalning)
Totalt: 2 455 468

Totalt försumbart stöd 2020: 70 747 SEK

År 2019

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
SMHI Konsultuppdrag 193127 SMHI 2019 90 000 2019-01-29 Nej
Statens musikverk Konsultuppdrag 193121 GLAM 2019/Musikverket 2019 143 600 2019-02-14 2019-22 1431/18 Nej
Kungliga Biblioteket Projektbidrag 193117 Wikipedia i biblioteken 2019 500 000 2019-03-06 2019-39 KB 2019-238 ?
Post- och telestyrelsen Projektbidrag 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 3 000 000 2019-02-20 2019-60 17-10324 Nej
Kungliga Biblioteket Projektbidrag 193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 400 000 2019-09-25 2019-69 KB 4.5-2019-443 Nej
SIDA Projektbidrag 194103 Wikipedia och Globala målen 2019 300 000 2019-06-19 2019-55 - Nej
Vinnova Projektbidrag 194206 Wikispeech för AI 2020 259 000 2019-09-27 2019-74 2019-02994 Nej
Totalt: 4 692 600
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Kungliga biblioteket 183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 100 000 2019-10-04 (delbetalning)
Kungliga biblioteket 193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 400 000 2019-10-08
Post- och telestyrelsen 194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 614 760 2019-09-25 (delbetalning)
Kungliga biblioteket 193117 Wikipedia i biblioteken 2019 550 000 2019-04-18
Vinnova 183104 Samsyn 2018 35 910 2019-10-02 (delbetalning)
SMHI 193127 SMHI 2019 90 000 2019-10-14
Totalt: 1 790 670

Totalt försumbart stöd 2019: 35 910 SEK

År 2018

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Kungliga biblioteket Projektbidrag 183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 600 000 2018-05-02 2018-23 1.1.2-2018-223 Nej
Post- och telestyrelsen Projektbidrag 184203 Wikispeech 2018 400 000 2018-06-19 2018-71 17-10324 Nej
Kulturbryggan/Konstnärsnämnden Projektbidrag 193122 Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019 500 000 2018-11-13 2018-89 KN 2018-5777 Nej
Riksantikvarieämbetet Konsultuppdrag 193126 GLAM 2019/Problematisk information 2018 100 000 2018-12-18 2018-83 - Nej
Totalt: 1 600 000
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Kungliga biblioteket 183116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 500 000 2018-05-28 (delbetalning)
Post- och telestyrelsen 184203 Wikispeech 2018 400 000 2018-08-29
Kulturbryggan/Konstnärsnämnden 193122 Projekt:Fri musik på Wikipedia 2019 500 000 2018-12-04
Vinnova 183104 Samsyn 2018 50 274 2018-12-28 (deltbetalning)
Vinnova 183104 Samsyn 2018 76 200 2018-04-27 (deltbetalning)
Vinnova 183104 Samsyn 2018 76 200 2018-07-02 (deltbetalning)
Totalt: 1 602 674

Totalt försumbart stöd 2018: 202 674 SEK

År 2017

Från och med 2017 tar Wikimedia Sverige också emot uppdrag på konsultbasis från bl.a. svenska myndigheter. Dessa redovisas inte nedan.

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Musikverket Konsultuppdrag 173121 GLAM 2017/Musikverket 62 600 2017-02-16 2017-54 0166/17 Nej
Vinnova Projektbidrag 183104 Samsyn 2018 202 674 2017-11-29 2017-78 2017-03525 Ja
Totalt: 265 274
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Post- och telestyrelsen 4201 Wikispeech 780 217 2017-02-24 samt 2017-08-30
Totalt: 780 217

Totalt försumbart stöd 2017: 0 SEK

År 2016

BESLUT
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Post- och telestyrelsen Projektbidrag 4201 Wikispeech 2 406 479 2016-02-11 2016-1 Dnr: 15-8729 Nej
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) Projektbidrag 3101 LSH 39 600 2016-04-22 2016-30 Nej
Nationalmuseum Projektbidrag 3107 Nationalmuseum 20 000 2016-01-04 2016-12 Nej
Länsstyrelsen i Kalmar län Projektbidrag 3108 WFD-data till Wikidata 140 000 2016-05-09 2016-37 Dnr: 537-3135-16 Nej
Vinnova Projektbidrag 163105 Offentligkonst.se 2016 40 000 20 2015-11-24 & 2016-04-25 Dnr: 2015-06616 Nej
Totalt: 2 646 079
UTBETALNING
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Malmö högskola 3103 Wikipedia i utbildning 19 800 2016-08-18
Post- och telestyrelsen 4201 Wikispeech 611 730 2016-06-23
Vinnova N3108 En liten film om Glamig Data 10 000 2016-07-13
Vinnova 3106 Välkommen till min plats 67 490 2016-06-23
Statens försvarshistoriska museer 3104 GLAM 2016 7 292 2016-06-13
Riksutställningar 3104 GLAM 2016 2 400 2016-06-13
Vinnova N3107 Öppna data the movie 10 000 2016-04-07
Nationalmuseum 3107 Nationalmuseum 20 000 2016-04-04
Post- och telestyrelsen 4201 Wikispeech 679 792 2016-03-18
Riksutställningar N5405 Riksutställningar 2015 60 527 2016-01-18
Post- och telestyrelsen 4201 Wikispeech 334 740
Vinnova Offentligkonst.se 40 000 2016-09-13 samt 2016-12-13
Totalt: 1 863 771

Totalt försumbart stöd 2016: 1 626 262 SEK

År 2015

Beslut
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Vinnova Projektbidrag Fackverket 3.0 140 000 2015-04-07 28 2015-00294 Ja
Vinnova Projektbidrag Restauranger och Wikidata 50 000 2015-04-22 32 2015-02492 Nej
Vinnova Projektbidrag Video om öppna data 50 000 2015-04-22 29 2015-02461 Nej
Vinnova Projektbidrag En liten film om GLAMig data 50 000 2015-04-22 33 2015-02460 Nej
Vinnova Projektbidrag Visualisering av Wikidata och öppna data 50 000 2015-04-22 31 2015-02495 Nej
Vinnova Projektbidrag Värdet av fri kartdata 100 000 2015-04-22 30 2015-02478 Nej
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Projektbidrag Jämställdhet på Wikipedia 2015 486 000 2015-06-08 51 0371/15 Nej
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projektbidrag Användargenererad geografisk data vid katastrofinsatser 150 000 2015-06-09 2015-1236 Nej
Statens maritima museer Projektbidrag Batchuppladdning 80 000 2015-06-11 52 4.1 2015-682 Nej
Post- och telestyrelsen Projektbidrag Wikispeech förstudie 250 000 2015-10-12 15-8729 Ja, per (EU) 360/2012
Riksutställningar Projektbidrag Utställningar på Wikipedia 50 160 2015-10-20 R15-200 Nej
Vinnova Projektbidrag 3105 Offentlig konst 400 000 2015-11-24 & 2016-04-25 2015-67 & 2016-29 2015-06616 Nej
Totalt: 1 856 160
Utbetalning
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Vinnova Offentligkonst (diarium 2015-67) 360 000 2015-12-10
Vinnova Restauranger och Wikidata 10 000 2015-10-23
Vinnova DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 10 000 2015-10-08
Vinnova Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst 20 000 2015-10-08
Vinnova DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 10 000 2015-10-06
Vinnova Offentligkonst.se 2015 20 000 2015-10-06
Vinnova Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015 10 000 2015-08-31
Post- och telestyrelsen Wikispeech förstudie 250 000 2015-08-26
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Användargenererad geografisk data vid katastrofinsatser 150 000 2015-07-15
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Jämställdhet på Wikipedia 2015 486 000 2015-06-24
Vinnova Fackverket 3.0 140 000 2015-06-22
Vinnova Restauranger och Wikidata 40 000 2015-05-15
Vinnova Video om öppna data 40 000 2015-05-15
Vinnova EN GLAMig video om öppna data 40 000 2015-05-15
Vinnova Visualisering av Wikidata och öppna data 40 000 2015-05-15
Vinnova Värdet av fri kartdata 90 000 2015-05-15
LSH Batchuppladdning 15 840 2015-01-30
Totalt: 1 731 840

Totalt försumbart stöd 2015: 430 000 SEK

År 2014

Beslut
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Internt Diarienummer Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Ungdomsstyrelsen Projektbidrag Kvinnor på Wikipedia 2014 342 478 2014-05-22 16 Dnr 0466/14 Nej
Kammarkollegiet Kulturbryggan Projektbidrag Inspelning av PD-musik 2014 100 000 2014-06-16 54 SS8 - 3865 Nej
Europeana Projektbidrag Fotoprojekt 65 500 2014-06-03 52
Lunds universitet Projektbidrag Workshopsprojekt 24 000 2014 55 Nej
Vinnova Projektbidrag Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 155 488 2014-09-30 78 2014-04461 Ja
Vinnova Projektbidrag DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 110 000 2014-09-30 79 2014-04453 Ja
Vinnova Projektbidrag Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst 280 000 2014-09-30 80 2014-04450 Ja
Tierps kommun Resebidrag TETT-mässa 314 2014-06-16 Nej
Arkivverket Resebidrag Konferens 2 749,80 2014-03-18 Nej
LSH Projektbidrag Batchuppladdning 15 840 Nej
Totalt: 1 096 369,80
Utbetalning
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Vinnova Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 145 488 2014-10-30
Vinnova DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 100 000 2014-10-30
Vinnova Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst 260 000 2014-10-30
Kammarkollegiet Kulturbryggan Inspelning av PD-musik 2014 100 000 2014-09-03
Lunds universitet Workshopsprojekt 24 000 2014-09-03
Ynternet Foundation (EU) Wikiskills 80 634,45 2014-08-28
Tierps kommun TETT-mässa 314 2014-07-17
Ungdomsstyrelsen Kvinnor på Wikipedia 2014 342 478 2014-06-09
Arkivverket Konferens 2 749,80 2014-04-24
Arkivverket Konferens 2 749,80 2014-04-24
Umeå kommun kulturskjutsen Umepedia förstudie 20 014 2014-01-09
Kulturrådet Norge Konferens 1 827,72 2014-01-03
Totalt: 1 080 255,77

Totalt försumbart stöd 2014: 505 488 SEK

År 2013

Beslut
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Externt Diarie/Beslutsnummer Försumbart stöd?
Umeå kommun kulturskjutsen Projektbidrag Umepedia förstudie 20 014 2013-03-14 KS-2013/00311 Nej
Ungdomsstyrelsen Projektbidrag Kvinnor på Wikipedia 444 000 2013-03-26 dnr. 0493/13 Nej
Kammarkollegiet Kulturbryggan Projektbidrag Umepedia 100 000 2013-08-19 SS6-2893-3 Nej
Tierps kommun Resebidrag Mässa & föreläsning 382 2013-05-29 Nej
Trosa kommun EntrepreLÄRskap Resebidrag EntrepreLÄRskap 140 2013-08-29 Nej
Kulturrådet Norge Resebidrag Konferens 1 827,72 2013-11-07 Nej
Totalt: 566 363,72
Utbetalning
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Ungdomsstyrelsen Kvinnor på Wikipedia 444 000 2013-06-11
Kammarkollegiet Kulturbryggan Umepedia 100 000 2013-11-19
Europeana Europeana Awareness 181 741,50 2013-12-17
Ynternet Foundation (EU) Wikiskills 146 474,97 2013-03-14
Trosa kommun EntrepreLÄRskap EntrepreLÄRskap 140 2013-09-30
Tierps kommun Mässa & föreläsning 382 2013-07-01
Totalt: 872 738,47

År 2012

Beslut
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Externt Diarie/Beslutsnummer
Europeana Projektbidrag Europeana Awareness 354 691,61 2012-03-21 ref 297261
Jordbruksverket Resebidrag Föreläsning 1 448 2012-06-28
Totalt: 356 139,61
Utbetalning
Beviljande myndighet Projekt Utbetalt belopp i kronor Utbetalningsdatum
Ynternet Foundation (EU) Projektbidrag 156 983,52 2012-03-12
Europeana Europeana Awareness 354 691,61 2012-03-30
Jordbruksverket Resebidrag 1 448 2012-10-19
Totalt: 514 571,13

År 2011

Beslut
Beviljande myndighet Typ Projekt Beviljat belopp Beslutsdatum Externt Diarie/Beslutsnummer
Ynternet Foundation (EU) Projektbidrag Wikiskills 44 161 euro 2011 519291-LLP-1-2011-1-CH-KA3-KA3MP
Totalt: 44 161 euro

År 2010

Wikimedia Sverige mottog inget offentligt stöd detta år.

År 2009

Wikimedia Sverige mottog inget offentligt stöd detta år.

År 2008

Wikimedia Sverige mottog inget offentligt stöd detta år.

År 2007

Wikimedia Sverige mottog inget offentligt stöd detta år.


Noter

 1. 1,0 1,1 1,2 Det är inte en myndighet, utan ett Strategiska innovationsprogram, helt finansierat av myndigheter (Vinnova, Formas och Energimyndigheten).