Projekt:Föreningsengagemang 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Värva en medlem! Ju fler vi är, desto starkare är rösten för fri kunskap.
Ge input! Var med och ge din bild av vilka behov WMSEs medlemmar har i medlemsenkäten.
Korrläs! Hjälp oss finslipa texterna i nya medlemsinfon.

Kort projektbeskrivning

Projektet har som sitt fokus att under 2018 stärka upp föreningens medlemshanteringssystem och på så sätt öka kapaciteten att behålla och värva medlemmar. Förutom att få nödvändig infrastruktur på plats kommer projektet att organisera medlemsmaterial för vägar för detta att nå medlemsbasen och för engagerade volontärer att i sin tur engagera nya medlemmar i föreningen. Medlemsbasen kommer också att engageras på ett sätt att föreningen bättre kan lära om vilka behov som finns och vad som kan möta dessa behov i form av kommunikationsinsatser och kontinuitet.

Ett ökat medlemsengagemang stärker föreningens röst och kvalitet med vilken vi kan genomföra visionen om fri kunskap. En aktiv medlemsbas innebär ekonomiskt stöd och långsiktig organisatorisk stabilitet.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2018

Januari Projektuppstart
Januari-februari Förberedelser för Wikipedia-dagen. Årsmötesförberedelser. 5 dagar. Annual General Meeting
Februari-mars Medlemshanteringinfrastruktur Sätta upp teknisk infrastruktur (inloggning, slå Fortnox och Paypal på Zynatic, uppdatering av wikimedia.se). 3 dagar. Zynatic
Februari-mars Interna test Interna test av infrastruktur för att säkra användningen för nya medlemmar. 3 dagar.
Februari Möte med WMDE Ta del av deras lärdomar (vad skickar de ut till medlemmar, vad de vet om sina medlemmar, vad de testat och ändrat, vilka vinster de ser). 0,5 dag.
Februari-mars Medlemsinfo grund Sätta upp kommunikationsmaterial för existerande medlemmar (löpande info till medlemmar, kallelser). 1 dag. T185468
Februari-mars Medlemsinfo ny Sätta upp kommunikationsmaterial för nya medlemmar (identifiera tillfällen under 2018 för värvning, utskick till nybliven medlem, social media-kampanj (personporträtt). Skapa landningssida för nya medlemmar på wikin med den mest väsentliga informationen. 2 dagar. T189684
Mars Aktivera nya systemet Skicka ut information till existerande medlemmar om nya systemet. 1 dag. T186214
Mars Medlemsvärvning event På existerande event, t.ex. WikiGaps (förbered litet material för volontärer att engagera nya medlemmar och svara på frågor). 1 dag.
Mars Medlemsenkät Kortfattad enkät till medlemmar om vad de vill ha som medlem (info om vad och hur). Koordineras med inbjudan till årsmötet. 1 dag.
Mars-april Förberedelser för Årsmöte 2018 3 dagar.
14 april Årsmötet Föreningsengagemang med medlemmar och Wikipedia-dagen 2018. 3 dagar.
Maj Medlemsinfo värvning Ta fram material som volontärer kan använda för att berätta om WMSE och engagera nya medlemmar. 3 dagar.
Augusti Medlemsmöte 2018-10-20 3 dagar.
December Förberedelse för årsmöte 2019 2 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 186301 Ansvarig Sara
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 50 000 (arbetstid) 
FDC 25 000 (övrigt) 
Total: 75 000
Interna mål
 • M.3.1b - 20% fler medlemmar (167/167 stycken).
 • M.3.1c - 20% fler frivilliga (72/72 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-10-25 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Det nya medlemshanteringssystemet är i bruk fullt ut
 • Återrekrytering av tidigare medlemmar har genomförts
 • Ny portal för nya medlemmar lanserad
 • Årsmötet genomfördes 14 april.
 • Andra upplagan av Wikipedia-dagen anordnades och utvärderades för att ge underlag inför nästa års arrangemang.
 • En enkätutvärdering gjordes efter Wikipedia-dagen för underlag för enkätrutiner och nästa Wikipedia-dag.
 • Medlemsmötet genomfördes med fokus på föreningsengagemang, ca 30 deltagare.
 • Material finns från medlemsmötet som underlag för kommunikation och åtgärdsplan.
 • Enkätutvärdering kopplades till medlemsmötet.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har ökat med 312 st (+124%)
 • M.3.1c - Antal frivilliga har minskat med 32 stycken jämfört med 2017.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har överspenderat sin budget med 12 135 i personalkostnader.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.

Inom projektet har flera anställda varit involverade, vilet delvis förklarar att projektet har gått över budget. Erfarenheten är att det har varit till stor nytta för kansliet att flera roller kunnat engageras i det nya medlemshanteringssystemet och i att arrangera Wikipedia-dagen/årsmötet och medlemsmötet i oktober och att det bidrar till att säkra det långsiktiga arbetet med föreningsengagemang och medlemsbasen.

Kommentar från verksamhetschefen