Projekt:Föreningsengagemang 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2018

Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med mia.jacobsson(at)wikimedia.se

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2019
 2. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
 3. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
  2. Uppdatera masterlista för projekt och namn
 4. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, Projekt 2019
 5. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer i föreningens verksamhet samt att verka för att dessa personer hittar uppgifter och ges det nödvändiga stödet för att fortsätta vara engagerade.

2019: Organisera Wikipediadagen, Årsmötet och Medlemsmötet. Engagera medlemmar genom förbättrade kommunikationsverktyg, t.ex. nyhetsbrev. Utnyttja Wikimania i Stockholm som ett tillfälle att skaffa fler medlemmar och stimulera volontärengagemanget.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2019

Januari-mars Förberedelser för årsmötet och Wikipediadagen Viktigt att skicka ut kallelse och så vidare i tid inför årsmötet. Lokal skall bokas och föreläsare kontaktas. Informationen om Wikipediadagen skall förmedlas genom olika kanaler. Se projektet Synlighet 2019.(3 dagar)
Mars-april Plan för medlemsvärvning Vi vill bli fler! Var vill vi synas med kampanjen och vilket material skall vi använda? Vad har vi för material till detta redan nu? Koppla samman detta med kommande WikiGap och Wikimania. Göra en långsiktig kommunikationsplan runt detta.(3 dagar)
April Förberedelser och genomförande av årsmöte och Wikipediadag Dialog med berörda personer (föreläsare, lokalansvariga, medlemmar o.s.v.(2 dagar)
April Genomföra en medlemskampanj och informera om Wikipediadagen och årsmötet. Varför vara medlem i Wikimedia Sverige? Informera om våra viktiga aktiviteter under april genom inlägg på bloggen (kanske gästande föreläsare), nyhetsbrev, och andra sociala kanaler (1 dag)
April-December Utveckla nyhetsbrev och pedagogiskt material för volontärverksamheten. (5 dagar)
Maj Uppföljning av årsmöte och Wikipediadag Göra en utvärdering av dagen och sammanställa den i en rapport.(2 dagar)
Maj-juni Förbereda värvning av medlemmar under under Wikimania Vi kanske skall fråga oss om det är i anslutning till Wikimania som detta arbete skall ske eller om det faktiskt är så att det är en kampanj som skall göras då konferensen varit. Oavsett så skall kampanjen förberedas under våren.(2 dagar)
Juni Fokus Wikimania. Vad har vi genomfört och vad ligger framför oss, relevanta blogginlägg från det vi gjort under våren. (1 dag)
Augusti Nedräkning och summering av konferensen. I koordinering med Wikimedia Foundation skriva peppande inlägg om att allt intressant som är på gång och som skett. (1 dag)
Augusti Medlemsvärvning under eller strax efter Wikimania. (1-2 dagar)
Augusti-september Förbereda och genomföra medlemsmöte. (2 dag)
Oktober Förbereda och genomföra medlemsmöte. (1,5 dag)
December Förberedelse för årsmötet. (2 dagar)


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196301 Ansvarig Mia
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 95 000
Interna mål
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (904/904 stycken).
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (60/60 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen