Projekt:Föreningsengagemang 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2018

Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med evelina.bang(at)wikimedia.se

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Projektledning inleds
  1. Dokumentera detta på årssidan för beslut, ex Beslut & attesteringar 2019
 2. Kontrollera att informationen på projektsidan är korrekt samt undersidorna
  1. /Frivillig
 3. Meddela teknisk personal om projektid och namn för att:
  1. Uppdatera hjälpscript för Fortnox
  2. Uppdatera masterlista för projekt och namn
 4. Transkludera projektdatamallen på sidan för årets projekt, Projekt 2019
 5. Transkludera frivilligmallen på Frivilliguppdrag

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer i föreningens verksamhet samt att verka för att dessa personer hittar uppgifter och ges det nödvändiga stödet för att fortsätta vara engagerade.

2019: Organisera Wikipediadagen, Årsmötet och Medlemsmötet. Engagera medlemmar genom förbättrade kommunikationsverktyg, t.ex. nyhetsbrev. Utnyttja Wikimania i Stockholm som ett tillfälle att skaffa fler medlemmar och stimulera volontärengagemanget.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2019

Januari-mars Förberedelser för årsmötet och Wikipediadagen Viktigt att skicka ut kallelse och så vidare i tid inför årsmötet. Lokal skall bokas och föreläsare kontaktas. Informationen om Wikipediadagen skall förmedlas genom olika kanaler. Se projektet Synlighet 2019.(3 dagar)
Mars Utbildning gällande volontärverksamhet hos Volontärbyrån Två dagars utbildning för hur man skapar en så tydlig organisation runt volontärsverksamheten som möjligt.(2 dagar)
(Mars-april) (Plan för medlemsvärvning) (Vi vill bli fler! Var vill vi synas med kampanjen och vilket material skall vi använda? Vad har vi för material till detta redan nu? Koppla samman detta med kommande WikiGap och Wikimania. Göra en långsiktig kommunikationsplan runt detta.(3 dagar))
April Förberedelser och genomförande av årsmöte och Wikipediadag Dialog med berörda personer (föreläsare, lokalansvariga, medlemmar o.s.v.(4 dagar)
(April) (Genomföra en medlemskampanj och informera om Wikipediadagen och årsmötet.) (Varför vara medlem i Wikimedia Sverige? Informera om våra viktiga aktiviteter under april genom inlägg på bloggen (kanske gästande föreläsare), nyhetsbrev, och andra sociala kanaler (1 dag))
April-Juni Arbeta med Volonätsstrategi Skriva ett utkast för de mest väsentliga delarna för en gemensam Volonätsstrategi.(5 dagar)
Maj Uppföljning av årsmöte och Wikipediadag Göra en utvärdering av dagen internt och bland medlemmarna (1 dag)
Maj Skapa synlighet efter årsmötet och Wikipediadag Skriva blogginlägg och kommunicera om Wikimedia-prisvinnaren (1 dag)
Maj Skapa synlighet efter årsmötet och Wikipediadag Skriva blogginlägg och kommunicera om Karin Grönvall som tillträtt som Riksbibliotekarie.(1 dag)
(Maj-juni) (Förbereda värvning av medlemmar under under Wikimania) (Vi kanske skall fråga oss om det är i anslutning till Wikimania som detta arbete skall ske eller om det faktiskt är så att det är en kampanj som skall göras då konferensen varit. Oavsett så skall kampanjen förberedas under våren.(2 dagar))
Juni Fokus Wikimania. Vad har vi genomfört och vad ligger framför oss, relevanta blogginlägg från det vi gjort under våren. (1 dag)
Augusti Nedräkning och summering av konferensen. I koordinering med Wikimedia Foundation skriva peppande inlägg om att allt intressant som är på gång och som skett. (1 dag)
Augusti Medlemsvärvning under eller strax efter Wikimania. (1-2 dagar)
Augusti-september Förbereda och genomföra medlemsmöte. (2 dag)
Oktober Förbereda och genomföra medlemsmöte. (1,5 dag)
December Förberedelse för årsmötet. (2 dagar)


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196301 Ansvarig Mia
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
FDC 95 000
Interna mål
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (904/904 stycken).
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (60/60 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-06-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Axel och Mia var på kurs hos Volontärbyrån i mars.
 • Hela kansliet fick en kortare version av kursen hos Volontärbyrån av Axel och Mia. Fokus låg på vårt arbete med volontärer.
 • Årsmötet genomfördes den 27 april.
 • Wikipediadagen med föreläsare, panelsamtal och utdelning av Wikimedia-priset genomfördes 27 april.
 • Årsmötet streamades för första gången.
 • Årsmöte och Wikipedia-dag har utvärderats av deltagarna och det var med några undantag goda omdömen efter dagen.
 • Efter Wikipedia-dagen och årsmötet hade vi en en kortare diskussion runt vilken information som skall kommuniceras ut efter dessa möten och i vilka kanaler det skall kommuniceras. Det har gjort vissa revideringar av checklistan inför årsmöte. Det har under slutet av maj-månad skrivits ett blogginlägg om Wikimedia-pristagaren som publicerats och lyfts i olika kanaler.
 • Maj-juni Ett utkast till Volontärsstrategi är delvis formulerat och viktiga frågeställningar har lyfts
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har ökat med ?. Detta är en siffra som Evelina kan återkomma med.
 • M.3.1c - Antal frivilliga har ännu inte ökat i någon stor utsträckning men med tanke på antalet engagerade volontärer som är inblandade i Wikimani så ser det positivt ut.

-->

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Wikimania kommer att innebära stora möjligheter för oss att öka vårt medlemsantal och förstärka föreningen med ett stort antal volontärer.

Jag ser det inte som något problem, utan snarare som en spännande utmaning, nämligen att fånga upp ett så stort antal medlemmar som möjligt i samband med Wikimania i sommar.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen