Projekt:Föreningsengagemang 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Värva en medlem Ju fler vi är, desto starkare är rösten för fri kunskap.
Dela din erfarenhet Berätta om ditt volontärengagemang på vår blogg eller under de event vi anordnar och inspirera andra.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer och att identifiera uppgifter och vilket stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt, och att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.

2020: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmöten. Vi kommer under året att ta fram en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2020

Januari-mars Förberedelser för årsmötet och Wikipediadagen Viktigt att skicka ut kallelse och så vidare i tid inför årsmötet. Lokal skall bokas och föreläsare kontaktas. Informationen om Wikipediadagen skall förmedlas genom olika kanaler. Se projektet Synlighet 2019. (3 dagar) T244005
Februari-maj Framtagande av Volontärstrategi Inventering av vad som ska inkluderas och hur krokar det an till existerande initiativ. Vad är visionen. (20 dagar) T242576
Februari-maj Framtagande av utbildningsplan för volontärer Train the trainers-kurser. T244009
Mars-maj Plan för medlemsvärvning Ta fram koncept för medlemsvärvning i olika sammanhang; ta fram det material som krävs; ta fram plan för kampanj på sociala medier (med en budget på 60 000 kr för medlemskap + 60 000 kr för donationer). (4 dagar) T244010
Mars-december Utveckling av information och struktur på föreningswikin
Mars-december Utveckling av webbplats Så att den tydligare kopplar samman med wikins struktur.
Maj Uppföljning av årsmöte och Wikipediadag Göra en utvärdering av dagen internt och bland medlemmarna. (1 dag)
Maj Skapa synlighet efter årsmötet och Wikipediadag Skriva blogginlägg och

kommunicera om Wikimedia-prisvinnaren (1 dag)

Maj-juni Upprätta plan för organisationsmedlemskap Detta är om årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften för organisationer
Juni-december Framtagande av medlemsstrategi och stöddokument Tydliggöra förmåner vid medlemskap samt hur vi bedriver medlemsvård
Augusti-september Förbereda och genomföra medlemsmöte (2 dagar)
Oktober Förbereda och genomföra medlemsmöte (1,5 dag)
Oktober-december Framtagande av utbildningsmaterial För att kunna arbeta effektivt på wikin för nya volontärer (samt personal).
December Förberedelse för årsmötet (2 dagar)
Organisationella förändringar Behöver stadgar revideras. Former för utlokaliserade strukturer.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206301 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 265 000
Interna mål
  • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1008/1008 stycken).
  • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/125 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 14 februari 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Utred möjligheter till digitalt årsmöte
  • Förbereda inför årsmöte och Wikipedia-dag
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen