Projekt:Föreningsengagemang 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Värva en medlem Ju fler vi är, desto starkare är rösten för fri kunskap.
Dela din erfarenhet Berätta om ditt volontärengagemang på vår blogg eller under de event vi anordnar och inspirera andra.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer och att identifiera uppgifter och vilket stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt, och att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.

2020: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmöten. Vi kommer under året att ta fram en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev. Styrelsen har utsett 2020 till ett strategiår, eftersom vi kommer behöva arbeta med att ta fram nästa fyraårsstrategi.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2020

Januari-mars Förberedelser för årsmötet och Wikipediadagen. Viktigt att skicka ut kallelse och så vidare i tid inför årsmötet. Lokal skall bokas och föreläsare kontaktas. Informationen om Wikipediadagen skall förmedlas genom olika kanaler. Se projektet Synlighet 2019. (3 dagar) T244005
Februari-maj Framtagande av Volontärstrategi. Inventering av vad som ska inkluderas och hur krokar det an till existerande initiativ. Vad är visionen. (20 dagar) T242576
Februari-maj Framtagande av utbildningsplan för volontärer. Train the trainers-kurser. T244009
Mars-december Utveckling av information och struktur på föreningswikin.
Mars-december Utveckling av webbplats. Så att den tydligare kopplar samman med wikins struktur.
Maj Inledning av arbete med föreningens strategi Styrelsen har beslutat att 2020 blir ett strategiår för föreningen, då en ny fyraårsstrategi ska tas fram. T257303
Maj Förbereda och genomföra medlemsmöte. (2 dagar)
Maj Uppföljning av årsmöte. Göra en utvärdering av dagen internt och bland medlemmarna. (1 dag)
Maj-augusti Plan för medlemsvärvning. Ta fram koncept för medlemsvärvning i olika sammanhang; ta fram det material som krävs; ta fram plan för kampanj på sociala medier (med en budget på 60 000 kr för medlemskap + 60 000 kr för donationer). (4 dagar) T244010
Juni-december Framtagande av medlemsstrategi och stöddokument. Tydliggöra förmåner vid medlemskap samt hur vi bedriver medlemsvård.
Juli-september Förbereda och genomföra översättning av WMF:s strategirekommendationer Som underlag för strategiarbetet behöver WMF:s strategirekommendationer översättas till svenska. T255974
September-December Upprätta plan för organisationsmedlemskap. Detta är om årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften för organisationer.
Oktober Förbereda och genomföra medlemsmöte. (1,5 dag)
Oktober-december Framtagande av utbildningsmaterial. För att kunna arbeta effektivt på wikin för nya volontärer (samt personal).
December Förberedelse för årsmötet. (2 dagar)


Samarbetspartners

  • Kungliga biblioteket

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206301 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 232 500
Interna mål
  • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1008/1008 stycken).
  • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/125 stycken).
Slutrapport/utvärdering Projekt:Föreningsengagemang 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Wikipediadag genomförd.
  • 20-årsfirande planerat.
  • Strategiutvecklingsarbete intensifierat.
  • Första möte med sammankallande i arbetsgrupper för Strategi 2025
  • M.3.1c - Antal frivilliga var 70 19 november 2020.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
  • Styrelsen beslutade i augusti månad att genomföra en digital Wikipedia-dag 21 november.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen