Projekt:Föreningsengagemang 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Värva en medlem Ju fler vi är, desto starkare är rösten för fri kunskap.
Dela din erfarenhet Berätta om ditt volontärengagemang på vår blogg eller under de event vi anordnar och inspirera andra.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer och att identifiera uppgifter och vilket stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt, och att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.

2020: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmöten. Vi kommer under året att ta fram en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2020

Januari-mars Förberedelser för årsmötet och Wikipediadagen. Viktigt att skicka ut kallelse och så vidare i tid inför årsmötet. Lokal skall bokas och föreläsare kontaktas. Informationen om Wikipediadagen skall förmedlas genom olika kanaler. Se projektet Synlighet 2019. (3 dagar) T244005
Februari-maj Framtagande av Volontärstrategi. Inventering av vad som ska inkluderas och hur krokar det an till existerande initiativ. Vad är visionen. (20 dagar) T242576
Februari-maj Framtagande av utbildningsplan för volontärer. Train the trainers-kurser. T244009
Mars-maj Plan för medlemsvärvning. Ta fram koncept för medlemsvärvning i olika sammanhang; ta fram det material som krävs; ta fram plan för kampanj på sociala medier (med en budget på 60 000 kr för medlemskap + 60 000 kr för donationer). (4 dagar) T244010
Mars-december Utveckling av information och struktur på föreningswikin.
Mars-december Utveckling av webbplats. Så att den tydligare kopplar samman med wikins struktur.
Maj Uppföljning av årsmöte och Wikipediadag. Göra en utvärdering av dagen internt och bland medlemmarna. (1 dag)
Maj Skapa synlighet efter årsmötet och Wikipediadag. Skriva blogginlägg. (1 dag)
Maj-juni Upprätta plan för organisationsmedlemskap. Detta är om årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften för organisationer.
Juni-december Framtagande av medlemsstrategi och stöddokument. Tydliggöra förmåner vid medlemskap samt hur vi bedriver medlemsvård.
Augusti-september Förbereda och genomföra medlemsmöte. (2 dagar)
Oktober Förbereda och genomföra medlemsmöte. (1,5 dag)
Oktober-december Framtagande av utbildningsmaterial. För att kunna arbeta effektivt på wikin för nya volontärer (samt personal).
December Förberedelse för årsmötet. (2 dagar)


Samarbetspartners

 • Kungliga biblioteket

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206301 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 232 500
Interna mål
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (1008/1008 stycken).
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/125 stycken). 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Möte på Kungliga biblioteket med eventansvarige för att bättre kunna planera inför årsmötet.
 • Kommunikation med potentiella deltagare i Wikipedia-dag
 • Kommunikation med medlemmar och intresserade
 • Möten med Eric och Josefine om utbildnings- och volontärstrategi
 • Möten med Sofie i Göteborg om utbildnings- och volontärstrategi
 • Digitalt årsmöte genomfört.
 • Lärdomar och förberedande material sammanställt och utskickat till globala gemenskapen.
 • Planering och genomförande av medlemsmöte för att sätta igång processen för strategi 2025.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planera för eventuell Wikipedia-dag inför hösten
 • Utveckla strategi för föreningsengagemang
 • Rekrytera medlemmar till arbetsgrupper.
 • Tillsätt arbetsgrupper, och skapa material för arbetsgrupperna i deras arbete.
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen