Projekt:Föreningsengagemang 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer och att identifiera uppgifter och vilket stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt, och att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.

2021: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmötet. Vi kommer under året att färdigställa en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev.

Olika typer av mikrouppgifter kommer att identifieras och kommuniceras via våra sociala mediekanaler för att visa upp de många möjligheterna till engagemang med plattformarna.

Vi kommer att definiera de kriterier vi har för ett tekniskt system för att sammanställa data om våra volontärer för hela organisationen och ta de första stegen mot implementeringen. Detta är särskilt viktigt med en växande pool av volontärer, inte bara från Sverige utan internationellt, som engagerar sig i vårt arbete.

Vi kommer att beskriva hur vi kan visa upp möjligheten att bli medlem i föreningen genom allt vårt arbete och utveckla en omfattande uppsättning åtgärder för att förbättra vår kommunikation. Vi samlar kunskap från andra Wikimediaorganisationer hur de har arbetat med detta.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Association-Involvement-2021

Februari-april Organisera digitalt årsmöte 8 Eric, med stöd av Josefine, John, Karl och Axel Planera och organisera digitalt årsmöte: identifiera plattformar, utvecklingsbehov, utökad involvering och förbättringspotential från 2020. T273587
Mars-april Organisera Wikipediadagen 5 Eric, med stöd av Josefine och Axel T278537
Februari-maj Organisera 20-årsfirande 2,5 Josefine, med stöd av Eric Planera och organisera 20-årsfirande i någon form 23 maj, dels utifrån önskemål från gemenskapen. Möjlighet till kombinerat medlemsmöte? T278537
Maj Förankra 2025-strategin i föreningen 1 Josefine, med stöd av Eric
Mars-juni Färdigställa volontärstrategi 10 Eric, med stöd av Josefine T242578
Maj-juni Ta fram medlemsvårdsstrategi 5 Jenny, med stöd av Josefine, Eric T275361
Mars-juni Färdigställa utbildningsstrategi 10 Josefine, med stöd av Eric T244009
April-maj Ta fram koncept för mikrouppgifter 2,5 Eric, med stöd av Josefine, Tore och Axel, Jenny T278542
April-augusti Förbättra kommunikation till medlemmar och volontärer 10 Josefine, med stöd av Eric, John och Axel Förbättra och tydliggöra vägar till medlems- och volontärengagemang i föreningen T260422
April-september Implementera volontär- och utbildningsstrategier 10 Eric, med stöd av Josefine
September Organisera medlemsmöte 7 Eric, med stöd av Josefine och Axel Organisera höstens medlemsmöte


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 216301 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 250000
Interna mål
  • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/91 stycken).
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Arbete med volontär- och utbildningsplaner.
  • M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med 51 stycken jämfört med 2020.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

  • G.1.2 - Stöd till 4 återkommande träffar för wikimedianer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Fortsätta vidareutveckla volontär- och utbildningsplaner.
  • Anordna medlemsmöte.
  • Anordna Wikipedia-dag.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen