Projekt:Föreningsengagemang 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

  • Vi påbörjade ett föreningsgemensamt arbete för att ta fram föreningens nästa strategi.
  • Vi ställde framgångsrikt om till digitalt årsmöte och Wikipedia-dag.
  • Vi gav stöd till föreningens medlemmar till hur man kan anordna digitala aktiviteter.

Vad gick dåligt?

  • Vi lyckades fortsatt inte engagera en stor del av volontärerna från Wikimania.
  • Vi hade svårt att stärka engagemanget hos de framväxande gemenskaperna.

Vad ska vi sluta med?

Vad ska vi fortsätta med?

  • Sänka trösklar för engagemang.
  • Möjliggöra för nya gemenskaper.
  • Ta fram stöd för digitalt engagemang.

Vad ska vi börja med?

  • Sprida engagemanget geografiskt. Arbeta strategiskt för engagemang över hela landet.