Enkäter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan beskriver tar upp hur enkäter används som en av flera metoder för att samla in information för att utvärdera aktiviteter och bidra till utvärderingar av olika slag.

Enkäter i samband med evenemang

Inled enkätarbetet med att bestämma vad enkäten ska fånga in och vänta inte tills evenemanget är över med att göra detta. Detta är tätt sammankopplat med t.ex. det aktuella eventets syfte och nyckel moment som ingick. Projektledaren är den som ska ha bäst insikter om evenemangets syfte och genomförande och är därmed bäst lämpad att beskriva det. Den som administrerar enkäten ska tydligt få kännedom om evenemangets syfte från projektledaren och utifrån det kunna sätta ihop och distribuera enkäten till rätt personer.

Central tumregel

Generellt gäller att inte fråga om något som är onödigt och att hålla enkäten så kort som möjligt.

Process för enkäten

 1. Skapa enkäten som en del av förberedelserna innan eventet hålls.
 2. Påannonsera enkäten i slutet av eventet och framhåll vikten av att delta i den.
 3. Skicka ut enkäten första arbetsdagen efter avslutat event.
 4. Skicka en påminnelse till de som inte svarat efter 4-8 arbetsdagar.

Innehåll i enkäten

Alla enkäter består av flera olika avsnitt.

Inledning

Inled alltid din enkät med en text som förklarar:

 • vad enkäten gäller, t.ex. vilket evenemang som respondenten har deltagit i
 • hur svaren kommer att användas

Se ytterligare exempel på enkät på svenska.

Bakgrund

Detta avsnitt finns alltid med, men innehållet kan variera beroende på event. Avsnittet samlar in information om de som svarat, såsom ålder, kön, erfarenhet från Wikimedia, deltagarroll och liknande. Informationen används för att analysera övriga svar i enkäten, t.ex. se om de som är gamla i gemenskapen är de som trivdes bäst på eventet. Det handlar inte om att samla in statistik om deltagarna i eventet, för den statistiken är hämtad vid anmälan.

Innehåll

Avsnittet innehåller frågor som utvärderar hur väl eventet uppnått sina mål och hur väl eventet uppnått deltagarens förväntningar. Detta avsnitt kan kombineras med avsnittet Upplägg.

Upplägg

Avsnittet innehåller frågor om hur nöjd deltagaren är med formatet för eventet, t.ex. längden på pass, schema och liknande. Detta avsnitt kan kombineras med avsnittet Innehåll.

Nätverkande

Detta avsnitt tas med om nätverkande är en viktig del av eventet. Avsnittet innehåller frågor om hur många nya kontakter man knutit och vad utbytet innebär för deltagaren.

Support och service

Handlar om t.ex. resor till och från eventet, information som delats inför eventet, support och service under eventet, platsen för eventet, boende och liknande.

Övergripande kommentarer

Detta avsnitt behövs inte om det är en kort enkät. Innehåller en fråga om det övergripande intrycket av eventet och möjlighet att lämna övergripande kommentarer i fritextform.

Att skapa enkäter i Google Forms

Det finns ett antal begränsningar med Google forms som är viktiga att ta i beaktande.

 • Det är viktigt att i mejlutskicket med länk till enkäten indikera för respondenterna att informationen samlas in via ett Google verktyg att Googles integritetspolicy gäller för informationen. Det gör det möjligt för respondenten att ta ställning innan vederbörande svarar på enkäten.[1]

Svenska: För att genomföra enkätundersökningen använder vi Google Forms, det gör att informationen är föremål för Googles integritetspolicy.
Engelska: We are using Google Forms for this survey, which means the submitted information is subject to Google privacy policy.

 • Det går inte att tidsinställa utskicket i förväg.
 • Det går inte att skicka ut en påminnelse till bara de som inte svarat. Risken med detta är att de respondenter som har svarat kan bli irriterade av en påminnelse och ledas till att tro att deras första svar inte blivit korrekt inskickat.[2]
 • Det är möjligt för respondenterna att både redigera sitt svar och skicka in fler svar.

Exempeltexter

Exempel på inledande

Dear participants of x conference,

Thank you all for joining us in Stockholm and for your participation in x conference. Your feedback on this conference can help us improve how Wikimedia Sverige organises conferences and will help shape future Wikimedia events on the topic of x. Also, we hope to secure the productivity and continuous engagement in the next months. This is, of course, only possible with your valuable evaluation of this recent event.

Please follow this link to fill in the feedback survey, which takes around x minutes:

Best Regards,
WMSE Conference team

Resurser för att skapa och administrera enkäter

Referenser

 1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Survey_best_practices
 2. https://meta.wikimedia.org/wiki/Learning_patterns/Timing_and_tenaciousness_-_How_to_ensure_high_participation_rates_at_post-conference_surveys