Enkäter/Enkät på svenska

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här följer ett exempel på enkät för att utvärdera ett evenemang på svenska.

Utvärdering av medlemsmötet 2018

Hej!

Vi skulle vilja be dig om att fylla i denna enkät som gäller vårt (Wikimedia Sveriges) medlemsmöte den 20 oktober 2018. Den tar endast 4 minuter.

Med dina svar hjälper du oss att utvärdera och förbättra medlemsmötet så att det och vår verksamhet i framtiden kan bli så bra som möjligt.

Den data som enkäten samlar in kommer att bearbetas statistiskt och resultaten kommer endast användas i aggregerad form så att det inte finns någon möjlighet att identifiera individuella svar.

För att genomföra enkätundersökningen använder vi Google Forms, det gör att informationen är föremål för Googles integritetspolicy.


Alla frågor är valfria att svara på.


Avsnitt: Bakgrund

Först ber vi dig svara på några frågor om dig själv.

Vilket kön har du?
Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
    * Kvinna 
    * Man 
    * Annat alternativ 

Hur länge har du varit involverad i Wikimedia-rörelsen?

Exempelvis genom att redigera Wikipedia, delta i Wikimedia-relaterade evenemang, eller varit medlem i Wikimedia Sverige.
    * Mindre än 1 år 
    * 1-2 år 
    * 3-4 år 
    * 5-6 år 
    *Över 7 år 

Har du deltagit i något av föreningens tidigare medlemsmöten?

    * Ja
    * Nej Fortsätt till frågan 5.
    * Vet ej Fortsätt till frågan 5.

Avsnitt: Om tidigare medlemsmöten

Du svarade att du även deltagit i tidigare medlemsmöten i Wikimedia Sveriges regi.
Vilka skillnader skulle du vilja lyfta mellan medlemsmötet 2018 och tidigare medlemsmöten?
 ...  

Avsnitt: Mötets innehåll

Gällande medlemsmötet 2018, hur ställer du dig till följande påståenden?
Mötet.... gjorde mig medveten om olika frågor som berör Wikimedia Sveriges verksamhet.
    * Håller med i stor utsträckning 
    * Håller med 
    * Håller inte med 
    * Håller inte alls med 
... fick mig att känna mig välkommen.
    * Håller med i stor utsträckning 
    * Håller med 
    * Håller inte med 
    * Håller inte alls med 
... passade för mina intressen och kunskaper.
    * Håller med i stor utsträckning 
    * Håller med 
    * Håller inte med 
    * Håller inte alls med 
... gav mig möjlighet att utbyta idéer med andra wikimedianer i Sverige.
    * Håller med i stor utsträckning 
    * Håller med 
    * Håller inte med 
    * Håller inte alls med 
Vilken fördel finns med att delta i Wikimedia Sveriges medlemsmöte, enligt dig?
...
Gällande dina förväntningar på medlemsmötet 2018: Mina förväntningar på mötet...
    * Överträffades
    * Infriades
    * Infriades inte helt
    * Infriades inte

Avsnitt: Evenemangets program

Hur nöjd är du med följande aspekter av medlemsmötet 2018?
Evenemangets tema och urvalet av programpunkter.
    * Väldigt nöjd 
    * Nöjd 
    * Mindre nöjd 
    * Inte nöjd 
Hur programmet kommunicerades inför evenemanget.
    * Väldigt nöjd 
    * Nöjd 
    * Mindre nöjd 
    * Inte nöjd 
Formatet som programpunkterna bestod av.
Format genom inslag av föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar.
    * Väldigt nöjd 
    * Nöjd 
    * Mindre nöjd 
    * Inte nöjd 
Programmets flöde och koreografi.
    * Väldigt nöjd 
    * Nöjd 
    * Mindre nöjd 
    * Inte nöjd 
Övriga kommentarer om programmet.
  ... 

Avsnitt:Evenemangets arrangemang

Vad anser du om följande aspekter av hur medlemsmötet 2018 arrangerades?
Lokalerna som evenemanget hölls i.
    * Mycket bra 
    * Bra 
    * Dåliga 
    * Mycket dåliga 
Maten och fikat.
    * Mycket bra 
    * Bra 
    * Dåliga 
    * Mycket dåliga 
Nyttjade du föreningens resebyrå för din resebokning till evenemanget?
    * Ja
    * Nej Sluta fylla i det här formuläret.
    * Vet ej Sluta fylla i det här formuläret.

Avsnitt: Resebokning

Du angav att du nyttjade föreningens resebyrå för din resebokning.
Hur nöjd är du med tjänsten?
    * Väldigt nöjd 
    * Nöjd 
    * Mindre nöjd 
    * Inte nöjd 

Övriga kommentarer om förfarandet med resebokning.

...