Projekt:Påverkansarbete 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Gästblogga Gästblogga och redogör för politiska händelser som är av direkt intresse för Wikimedia
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Remissjakt Har du sett någon remiss som du tycker att föreningen borde skicka ett remissvar på? Tipsa oss och ge gärna konkreta förslag på vad svaret borde handla om. Tänk på att de arbetet direkt måste bidra till att uppnå vår vision.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med John.Andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Föreningen stödjer det påverkans- och koordineringsarbete som sker i Bryssel genom FKAGEU. Den exakta summan kommer att avgöras under Q2, på grund av begränsade resurser för året. Genom inblandningen uppmärksammas föreningen tidigt om lagförslag som kan verka skadligt på vår verksamhet. Vi kommer under 2018 att arbeta med påverkansarbete i Sverige, främst runt Freedom of Panorama (FoP) och öppna data (som kan inkluderas på Wikidata).

FoP är högrelevant p.g.a. den nyligen avslutade rättegången som föreningen är part i (som gått ända upp i Högsta domstolen). Under 2017 lyftes FoP upp på den politiska dagordningen genom att 2 motioner om frågan lyftes i Riksdagen. Oavsett utfall behöver detta följas upp.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2018

Mars-maj Kontakter med näringsutskottet 3 dagar.
Februari-maj Bevaka och kommunicera om FoP Kommunikation mot medlemmar, allmänhet (via media) och partners. 3 dagar.
April Deltagande på Big Fat Brussels Meeting 2018 För koordinering runt EU-policies. Styrelsemedlem deltar.
Maj Bevaka och kommunicera om FoP Kommunikation mot medlemmar, allmänhet (via media) och partners. 3 dagar.
Augusti-december Kontakta org. som eventuellt delar våra FoP-ståndpunkter För att ta fram gemensamma ståndpunkter och material. Viktigt för möten med politiker 2018. Identifiera nya organisationer. Identifiera uppgifter. Bjuda in till möten för intresserade organisationer av FoP. 5 dagar
September Utveckla opinionsbildningsstrategin Färdigställa Strategin och lyfta den till styrelsen. Grund till det tryckta materialet. 3 dagar.


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 183202 Ansvarig John
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 36 000 (arbetstid) 
FDC 40 000 (övrigt) 
Donationer 24 000 (arbetstid) 
Donationer 81 600 (övrigt) 
Total: 181 600
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 5/20 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 10/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-11-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Underskrift av öppet brev som European Digital Rights (EDRi) skickat till Member States’ Deputy Permanent Representatives.
 • Inbetalning till FKAGEU:s arbete på 40 000 SEK.
 • Inskick till Kultur- och justitiedepartementet av ett dokument gällande skydd av public domain (arbetet koordinerat med FKAGEU).
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 0 nya resurser.
 • T.2.1 - 5 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakter med regeringen inför omröstningen i Ministerrådet om Upphovsrättsdirektivet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
 • En motion som läggs av en riksdagsledamot antas aldrig. Det är endast ett sätt att få det på dagordningen och det egentliga arbetet sker efteråt då partierna behöver ta ett aktivt ställningstagande i frågan.
 • Gällande FoP är en större statlig utredning vad vi kan förvänta oss. Dock knappast före valet. En möjlighet är även att en ändrad lagstiftning lyfts som en proposition från regeringen.
Kommentar från verksamhetschefen