Projekt:Påverkansarbete 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Remissjakt Har du sett någon remiss som du tycker att föreningen borde skicka ett remissvar på? Tipsa oss och ge gärna konkreta förslag på vad svaret borde handla om. Tänk på att de arbetet direkt måste bidra till att uppnå vår vision.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.se

Kort projektbeskrivning

Föreningen stödjer det påverkans- och koordineringsarbete som sker i Bryssel genom FKAGEU. Genom inblandningen uppmärksammas föreningen tidigt om lagförslag som kan verka skadligt på vår verksamhet. Vi kommer under 2017 att öka vårt påverkansarbete i Sverige, främst runt Freedom of Panorama (FoP) och öppna data (som kan inkluderas på Wikidata).

FoP är högrelevant p.g.a. det pågående rättegången föreningen är part i (som gått ända upp i Högsta domstolen). Oavsett utfall kommer vi att behöva agera i denna fråga och kommer att ha goda möjligheter att lyfta frågan på den politiska dagordningen.

Det händer mycket runt öppna data nu, men många myndigheter har inte kommit igång eller har dåligt genomarbetade strategier. Föreningen kan här vara behjälplig både med expertis samt som en tydlig slutanvändare. Det är även viktigt att sätta frågan på den politiska dagordningen (vilket bl.a. sker genom det riktade projektet Offentligkonst.se 2016 som pågår första kvartalet 2017).

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2017

Löpande under året Svara på remisser Om vi kontaktas som remissinstans. 1 dag Referrals
Februari-juli Delta på Almedalen Identifiera möjliga event att bidra till. Deltagande under kortare period. Ca. 3 dagar Almedalen
September Utveckla opinionsbildningsstrategin Färdigställa Strategin och lyfta den till styrelsen. Grund till det tryckta materialet. 3 dag Strategy
Mars-oktober Tryckt material Om FoP. Om bra arbete runt Öppna data, baserat på Offentligkonst.se-projektrapporten (i maj). 6 dagar Printed-material
April Deltagande på Big Fat Brussels Meeting 2017 För koordinering runt EU-policies. 2 dagar
September-december Kontakta org. som eventuellt delar våra FoP-ståndpunkter För att ta fram gemensamma ståndpunkter och material. Viktigt för möten med politiker 2018. Identifiera nya organisationer. Identifiera uppgifter. Bjuda in till möten för intresserade organisationer av FoP. 5 dagar Finding-partners
Oktober Identifiera riksdagsledamöter Som kan stödja våra mål. Genom våra existerande kontakter. 2 dagar Identifying-parliamentarians

Samarbetspartners

Se även

Wikimedia Commons har media relaterat till:
Category:FoP 2017 campaign by WMSE


Projektdata

Projekt nr. 173202 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 76 000 kr 
Eget 105 600 kr 
Total: 181 600 kr
Interna mål
  • T.2.1 - 1/15 organisationer licensierar sitt material fritt.
  • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
  • M.2a - Delta på 1/4 int. Wikimedia-evenemang. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Deltagande på Almedalen där vi bland annat hade möten om öppna data med en riksdagsledamot, ett två timmarsmöte med chefer på Lantmäteriet och SGU om omlicensiering till CC0 (vilket skedde några veckor senare). Vi pratade även med företrädare från Svensk biblioteksförening och Arbetsförmedlingen med olika typer av projekt, samt med en professor från högskolan i Skövde om öppna standarder och öppna data.
  • Ett par flyers med grundläggande info har tagits fram om panoramafrihet samt om öppna data.
  • Debattartiklar om BUS-rättegången har skrivits och publicerats i SvD. Ett stort antal intervjuer har getts med olika tidningar och radio om panoramafrihet. (Se lista här)
  • Vi för nu kontakter med flera riksdagsledamöter om lagändring om panoramafrihet (Riksdagens motionstid börjar 12 september).


För tidigare aktiviteter se: Projekt:Påverkansarbete 2017/Aktivitetslogg

  • T.2.1 - 1 organisationer har licensierat sitt material fritt. (Lantmäteriet)
  • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen