Projekt:Påverkansarbete 2017/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Påverkansarbete 2017.

När vi räknar "Number of individuals involved" så är det de personer som hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål (genom att vi presenterat, ställt frågor till församlingen eller vid en mingelsituation). Det är alltså inte det totala numret deltagare på evenemanget som redovisas där.

Evenemang

Big Fat Brussels Meeting, Bryssel, Belgien

Datum
23-24 april 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/Big_Fat_Brussels_Meeting_4#Documentation

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 3 14 0 0 17
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 3 14 0 0 17
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 34
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Forum öppna data, Stockholm

Datum
5 maj 2017
Info-länk
https://www.iis.se/evenemang/forum-oppna-data/
Resultat

Mycket prat om offentligkonst-projektet som nyss avslutats och hur resultatet därifrån kan komma till nytta för kommuner och andra intressenter, både med kommunrepresentanter och andra deltagare.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 15 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Almedalen, Visby, Sverige

Datum
3 juli 2017 till 5 juli 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Föreningen hade två personer på plats. Inför Almedalen hade vi planerat in flera möten och identifierat intressanta evenemang i programmet att delta på. Vi hade även planerat in två egna evenemang och fått med dem i programmet. Som en del av förberedelserna tog vi även fram två flyers att dela ut: Vad är panoramafrihet? för att informera om panoramfrihet och varför det är intressant, samt Mer öppna data i ett digitaliserat Sverige, vilken syftar till att lyfta några politiska förslag på hur Sverige kan snabba på arbetet med öppna data, baserat på vår informationskampanj till Sveriges kommuner under 2016 och halva 2017.

Vi träffade deltagare från Örebro universitet och diskuterade möjliga öppna data projekt samt en riksdagsledamot (M) för att diskutera lagstiftning och vad riksdagen respektive andra institutioner kan göra.

Vi diskuterade Wikipedias plats i Biblioteksstrategin och kommer att skicka in ett textförslag till ansvariga.

Diskussioner skedde även om lämplig licensiering tillsammans med chefer på Lantmäteriet och SGU. Vi beskrev problemen med CC BY som licens, snarare än CC0, för geodata. Diskussionerna var mycket positiva och konstruktiva och vi är försiktigt positiva till att en justering av licenserna kan komma att ske.

Vi träffade professor Björn Lundell från Skövde, för att prata öppna standarder, samt företrädare från Arbetsförmedlingen för möjligheter till samarbeten.

Mallen nedan exkluderar siffrorna från de två evenemang vi genomförde som har särredovisats här.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 10 0 0 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Möte med minister Shekarabis kansli, Stockholm

Datum
30 maj 2017
Info-länk
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Överlämnade roadmap och policy paper till ministern.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 1 2 0 0 3
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Ligthning talk, Wikimania 2017, Montreal

Datum
13 augusti 2017
Info-länk
https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/Submissions/Lobbying_for_open_data
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

5 minuter lång presentation om Wikimedia Sveriges arbete med öppna data inom projektet offentlig konst. Flera intresserade bad efteråt om mer ingående information om projektet.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 3 4 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 0 0 0 15 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Forum kommunala öppna data, SKL, Stockholm

Datum
22 september 2017
Info-länk
Resultat

Vårt öppna data-projekt Offentligkonst.se är avslutat, men vi delade med oss av våra erfarenheter kring arbetet med öppna data, lyssnade in vad som återfinns i den nya budgetpropositionen och diskuterade kommunala öppna data med flera kommuner och myndigheter i Forum kommunal öppna data, ett kommunnätverk med öppna data-ansvariga med SKL som arrangör.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 8 7 0 0 15
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Siffror har inte fyllts i?

Nordic Open Data Forum, Internetdagarna, Stockholm

Datum
2017-11-20 -- 21
Info-länk
Nordic Open Data Forum
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Närvaro på Internetdagarnas Nordic Open Data Forum-spår under två dagar. Diskussioner om öppna data, både användning och återanvändning av befintligt, sätt att få ut nytt och mer, lagstiftning, presentation (PDF <--> API) och mer med både tidigare kontakter och partners och en del nya bekantskaper.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 15 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?


Övrigt

Referenser