Projekt:Påverkansarbete 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Hjälp att skriva debattartiklar Gillar du att skriva så får du gärna hjälpa oss att skriva debattartiklar om allt som rör fri kunskap.


Kort projektbeskrivning

Inom ramen för projektet arbetar vi för att uppnå det vi föresatt oss i vår Opinionsbildningsstrategi. Vi fokuserar både på att ta fram mer bakgrunds-/informationsmaterial; på deltagande under Almedalsveckan; på möten med utvalda riksdagspolitiker; på att svara på konsultationer och på remisser; samt på arbete runt FoP i Sverige.

Tidplan

Almedalen

 • Planeringsmöte måndag den 14 mars. Fixat!
 • Inför den 21 mars sammanställer Anna en beskrivning av vad WMSE kan bidra med under Almedalsveckan. Fixat!
 • Boenden bokas utifrån behov. Fixat!
 • Deltagande 6-10 juli. Fixat!
 • Rapportering 15 juli. Fixat!

Möten med politiker

 • Förberedelse inför mötena 1-31 augusti:
  • Skicka ut ett fysiskt brev, som inkluderar ex. vår pamflett samt någon lämplig broschyr (beroende på politikerns intresse).
  • Ta en titt på Politisk påverkan och se om det finns något som fortfarande är aktuellt för partiet/politikerna i fråga.
 • Genomför möten med riksdagspolitiker 1 november-15 december.

Möten med likasinnade organisationer

 • Kontakta organisationer om de kan skriva ett brev om stöd gällande FoP (inspirerat av Wikimedia Estland) 1-31 augusti.
  • Hör med Estland om de kan skicka oss sitt brev som vi kan utgå från. Fixat!

Bakgrundsmaterial

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Budget och delmål är här nedbrutna mer än vad vi vanligtvis gör för projekten i Projektdata-mallen. Detta för att göra det tydligare vad FDC-pengarna går till (de pengarna får inte användas för lobbyingarbete gentemot politiker).

3202 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3202 (FDC: Arbetstid) 113000 Ta fram material och planer inför kontakter med beslutsfattare. Fokus för året ligger på material som bidrar mot:
3202 (FDC: Övriga kostnader) 101000 Resor (2 evenemang i Sthlm, 2 i Gbg, 1 Almedalen) samt kostnader för trycksaker för att uppnå T.2.2b.
3202 (Eget: Arbetstid) 37500 Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • T.2.2b - Samtal med 17/20 yrkesverksamma politiker.
3202 (Eget: Arbetstid) 17500 Detta står för hälften av Dimis lön för arbetet i Bryssel (resten kommer från KÖK). Dimi arbetar främst mot:
3202 (Eget: Övriga kostnader) 40000 saknas
Tidplan:

Påbörjas 2016-01-01. Avslutas 2016-12-31. 

Ledningsrapport: 
Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Gått igenom Opinionsbildningsstrategi med Anna.
 • Planerat runt utfallet av BUS-rättegången.
 • Arbete runt FoP i EU kommer att dra igång i slutet av maj (både då en konsultation ska in i juni samt då vi vill få flera org. att skriva brev där de stödjer vår position runt FoP och behovet av en lagändring).
 • Diskussioner om att koordinera en del arbete med länderna i norra Europa har påbörjats.
 • Deltagande under Almedalsveckan.
 • Upprepade möten med SCB om deras licensval för sin data.
 • Ett dokument om varför CC0 bör användas av myndigheter har tagits fram.
 • Konsultation om Freedom of Panorama (FoP) i EU har besvarats.
 • Inskickat remissvar till EU-kommissionens upphovsrättsförslag.

.

 • Vi har tagit fram en del material för arbetet, bl.a. om CC0.
 • Vi har deltagit på Almedalen 2016.
 • Vi har utökat vårt nätverk med 3 personer i central ställning.
 • Vi har bidragit med information för att stärka användandet av fria licenser och att material skapade med offentliga medel ska vara under public domain.
 • Vi har arbetat med att införa Freedom of Panorama i Europa både genom vårt arbete i Sverige runt offentligkonst och genom Dimis arbete i Bryssel.
 • Genom vårt arbete med remisser samt konsultationen med Europeiska kommissionen har vi arbetat för en harmonisering av copyright-lagstiftning i Europa och världen.
 • Budget 309000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 309000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: