Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019/Delmål 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    
Delmål 2 – Harmonisering av copyright-lagstiftning i Europa och världen

För att uppnå målet kommer vi att arbeta med följande:

1.

Vad: Ett regelverk i EU som medger friare användning av upphovsrättsskyddade verk i legitima syften. Tydligare och mer omfattande undantag från de begränsningar som upphovsrätten medför.
Vilka: EU:s institutioner och medlemsländer.
Verktyg: Kontakter med tjänstemän inom Kommissionen och politiker i Europaparlamentet och medlemsländerna. Wikimedianer kan förklara på vilket sätt tydligare och mer generösa undantag från upphovsrätten underlättar arbetet med att sprida information i allmänhetens intresse.

2.

Vad: Öka likformigheten inom EU genom mer enhetliga undantag och begränsningar av upphovsrätten. Det minskar de administrativa bördorna för såväl mellanhänder som för uppladdare och användare av material. Vilka: EU:s institutioner och medlemsländer. Företag och ideella organisationer som fokuserar på det digitala samhället.
Verktyg: Kommunikation med tjänstemän och politiker inom berörda organisationer. Alla som deltar i beslutsprocessen ska veta hur deras arbete påverkar Wikimedia Sveriges projekt och vad som är prioriterat för oss. Vi kan även se till att ideella organisationer som jobbar i samma riktning som Wikimedia Sverige vet vilka prioriteringar vi har så att de kan hjälpa oss att driva vår agenda i sina möten med beslutsfattare.

3.

Vad: Öka likformigheten globalt. Detta kan ske genom frivillig samordning mellan aktörer, genom förändringar i existerande överenskommelser eller genom nya internationella överenskommelser. Vilka: Wikimedia Sveriges möjligheter att påverka internationella avtal torde främst gå genom Svenska och Europeiska politiska institutioner. Tack vare Wikimedia-rörelsens globala spridning bör ansträngningarna dock kunna samordnas med chapters i delar av världen och med WMF.
Verktyg: Kommunikation direkt med svenska regeringen och med EU-institutionen. Långsiktig opinionsbildning genom medverkan i media.

4.

Vad: Genomföra evenemang som stärker en förståelse och utveckling av dessa frågor bland de nordiska länderna för att få till en grupp som banar vägen. Nordiska samarbeten har goda möjligheter att komma till skott och kan hjälpa till att få igenom förslagen i EU i ett senare skede.
Vilka: De nordiska Wikimedia-föreningarna och andra organisationer som kan ha intresse av frågorna. Även grupper av volontärer som kan fortsätta att arbeta lokalt är centrala.
Verktyg: Gemensamma evenemang såsom workshops, seminarier och utbildningstillfällen. Även översättningar av material mellan de nordiska språken är värdefullt.