Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    Det är ofta en lång väg att gå för att uppnå de olika delmålen och det råder en stor osäkerhet om vilka resurser vi har till vårt förfogande. Här presenteras en bedömning av lämpliga aktiviteter på väg mot 2019 för att komma närmare våra stora mål.

Generella förberedelser

Forskning

För att våra argument skall tas på allvar krävs att de kan underbyggas med forskning. Det kan ge flera ?? Ex. enkäter till politiker vad de tycker om frågan, eller vad GLAM tycker, vad företag tycker etc. Blir även en första kontaktpunkt med möjliga partners. Undersöka problem med föräldralösa verk.

Övervakning av vad som sker inom policyområdet

Vad som finns i media. Vara med på diskussioner. Skriva under relevanta deklarationer – ex. http://www.lyondeclaration.org/ Måste först godkännas av styrelsen.

Identifiera möjliga partnerorganisationer

Sammanställning till styrelsen om vad organisationen arbetar för. Kopplingar till vår verksamhet. Öppningar som medlemskap leder till, samt riskanalys. Styrelsen beslutar. Skapa instruktioner för hur vi identifierar organisationer att samarbeta med.

Träna våra volontärer

Gör vårt arbete skalbart och gör det lättare att involvera dem i det praktiska arbetet. Volontärerna kommer redan med ett nätverk som kan innebära ett stort mervärde.