Opinionsbildningsstrategi/Samarbetspartners

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    



Samarbetspartners

Wikimedia Sveriges samarbeten kan vara långsiktiga eller de kan vara tillfälliga och kretsa kring enskilda projekt. Tillfälliga samarbeten kan exempelvis gå ut på att tillsammans med andra aktörer, eller med stöd från andra aktörer, anordna evenemang om frågor av gemensamt intresse.

Det kan också finnas tillfällen då vi identifierar aktörer med närliggande ståndpunkter i en enskild fråga och har ömsesidig nytta av att utbyta fakta och lägesanalyser. Om de aktörer som vi samarbetar med är en annan typ av organisationer än vår egen kan det vara värdefullt att titta på hur vi kan komplettera varandra och försäkra oss om att respektive organisations trovärdighet utnyttjas på bästa sätt. Vi är de främsta experterna på hur en regelförändring påverkar Wikimedias projekt men andra ofta har större trovärdighet när de beskriver hur andra samhällsintressen påverkas.

Wikimedia-föreningar och WMF är våra starkaste och självklara partners. Sedan ett par år arbetar vi med att koordinera vårt internationella opinionsbildande arbete, framförallt gentemot Europeiska Unionen. Detta handlar både om att dela erfarenheter och kunskaper såväl som material som kan översättas.

Föreningen har även samarbetat en del med ett flertal andra organisationer som fokuserar på olika frågor relaterade till fri kunskap och Internet i olika projekt, framförallt inom informationsmaterial och runt enskilda evenemang. Vi har dock inte arbetat med att koordinera gällande lobbying. En involvering av dessa ger en större plattform och möjligheten att bättre nyttja begränsade resurser.

Även inom GLAM- och utbildningssektorn har vi många nära samarbetspartners, allt från myndigheter till enskilda skolor. Dessa aktörers involvering i arbetet för att uppfylla vissa av målen är centrala och kan ge utökad legitimitet.

Vi har begränsat antal företag i vårt nätverk (de flesta små eller medelstora) och har inte samarbetat med någon av dessa gällande opinionsbildning. Beroende på fråga kan detta vara en möjlig väg framåt i en del fall (framförallt när vår verksamhet beskrivs hota en existerande marknad). Detta bör dock ske med viss försiktighet och med väl avgränsade roller.

Medlemskap i andra föreningar kan vara ett värdefullt verktyg för att få insikter, möjligheter att träffas samt i vissa fall påverka deras verksamhet (genom aktivitet på årsmöten etc.). Att binda samman sig gentemot en annan organisation är dock förenat med vissa risker och bör därför ske med viss försiktighet. Kansliet föreslår lämpliga organisationer till styrelsen som därefter tar beslut. Wikimedia Sveriges medlemmar kan med fördel ge förslag på organisationer föreningen bör bli medlemmar i till kansliet som sedan undersöker möjligheterna och delger informationen till styrelsen.