Opinionsbildningsstrategi/Om detta dokument

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    Om detta dokument

Strategin är en övergripande plan för hur Wikimedia Sverige skall kunna bilda opinion om en serie frågor som föreningen anser viktiga. Strategin fokuserar på en femårsperiod och vad föreningen hoppas kunna uppnå under den tiden. Resurserna är inte säkrade så markanta förändringar kan komma att ske.

Varje år skriver föreningen ihop en verksamhetsplan där en konkretisering (med budget) för olika aktiviteter fastslås för det kommande året. Dessa kommer då att bygga på strategin för att få en likriktning över tid och hjälpa till att säkerställa ett fokuserat arbete.

Strategin antogs av Wikimedia Sveriges styrelse den