Opinionsbildningsstrategi/Att påverka

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    Aktörer att ha informations- och påverkansinsatser gentemot

För att bygga en positiv opinion inom våra områden och påverka enskilda lagförslag eller implementeringar är det mängder av parter som kan vara relevanta. en del endast i vissa frågor, medan andra ständigt kommer att vara relevanta att kommunicera med och försöka påverka.

Föreningen har traditionellt verkat som en grästrotsrörelse även i vårt påverkansarbete och fokuserat på personer som finns i själva organisationerna på olika nivåer, som sedan försökt att lyfta frågorna internt. Detta har varit ett framgångsrikt, men tidskrävande, angreppssätt. Föreningen är nu välkänd och starkare än tidigare och har avsevärt bättre möjligheter att även nå tyngre beslutsfattare – vilket kan ge stora effekter på kort tid. Detta gäller framförallt på det nationella planet. En ökad synlighet även hos lokala och internationella beslutsfattare är dock önskvärt.

Utöver detta kommer det systematiska opinionsbildande arbetet genom kommunikation gentemot den breda allmänheten om dessa frågor för att få en ökad medvetenhet och intresse. Hur detta sker behandlas i föreningens Kommunikationsstrategi.

Här presenteras en övergripande lista över organisationer på de olika nivåerna. En mer detaljerad nedbrytning återstår dock att göra.

Internationellt

  • Världsbanken
  • FN:s olika organ (t.ex. UNESCO)
  • Europeiska Kommissionen
  • Europaparlamentet
  • Ministerrådet
  • Internationell media (framförallt den som beslutsfattarna troligtvis använder för informationsinhämtning)

Nationellt

  • Riksdagen
  • Regeringen
  • Myndigheter
  • Svensk media