Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019/Delmål 5

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    
Delmål 5 – Mer öppen tillgång till forskning och fler öppna läromedel

För att uppnå målet kommer vi att arbeta med följande:

1.

Vad: Engagera personalen i att producera öppna läromedel.
Vilka: Övertyga skolornas huvudmän om värdet.
Verktyg: Lämpliga verktyg för detta bedöms vara att sprida rapporten om värdet till skolhuvudmännen för att öka kunskapen i gruppen. Skriva debattartiklar för att påverka dem indirekt genom att fler i omgivningen inser värdet och frågar efter det. Diskutera frågan med rektorernas branschorganisation för att få en större spridning.

2.

Vad: Öka värdet av att öppna upp sin forskning.
Vilka: Enskilda forskare.
Verktyg: Informera om de forskare som valt att publicera under fria licenser. Pris för forskare vars öppna verk har fått stor användning på våra projekt. Ett index över hur mycket forskare bidragit så att de kan visa på sin insats.

3.

Vad: Övertyga finansiärer av forskning att lägga till klausuler om att forskningen skall vara fritt licensierad.
Vilka: Kontakter att tas med de myndigheter som har utlysningar för att övertyga dem om att införa ett kriterium om att materialet skall vara under fri licens.
Verktyg: Informationsmaterial med positiva exempel. Anordna möten med finansiärerna för att diskutera detta, inklusive deltagande i evenemang som de anordnar för att kunna lyfta frågan.