Opinionsbildningsstrategi/Aktivitetsplan mot 2019/Delmål 6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Inledning     Syfte och mål     Samarbetspartners     Att påverka     Aktivitetsplan mot 2019     Om detta dokument    
  Delmål 1     Delmål 2     Delmål 3     Delmål 4     Delmål 5     Delmål 6    
Delmål 6 - Införande av Freedom of Panorama i Europa

För att uppnå målet kommer vi att arbeta med följande:

1.

Vad: Vi vill på Europeisk nivå ha ett enhetligt undantag från upphovsrätten som ger panoramafrihet, det vill säga friheten att publicera bilder på upphovsrättsskyddade verk som är placerade i offentliga miljöer. Det nuvarande frivilliga undantaget för panoramafrihet bör bli obligatoriskt, och helst bör det genomföras genom en direkt gällande förordning som tolkas på precis samma sätt i hela EU.
Vilka: EU:s institutioner. Främst EU-Kommissionen, men även Europaparlamentet och Ministerrådet. Nätfrihetsorganisationer som arbetar med upphovsrättsfrågor. Näringslivsintressen som har ett intresse i en tydlig panoramafrihet.
Verktyg: Direkta diskussioner med beslutsfattare och med andra opinionsbildare. Opinionsbildare som redan arbetar för friare upphovsrätt bör påverkas så att de lägger större fokus vid just panoramafriheten. Det är av stort värde om vi kan identifiera företag som utnyttjar eller vill utnyttja panoramafrihet.