Politisk påverkan/Pamflett

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

I vårt arbete med politiker kommer vi behöva trycka korta pamfletter på en max en sida vilka kort redogör vad vi arbetar för samt hur vi anser att det bör förändras. Det ska vara lätt att läsa och inte ta för lång tid.


Pamflettinnehåll

"Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål." – Wikimedia Foundation

Idag är det inte en självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare. I vissa sammanhang får man betala för att få tillgång och man får alltså betala en gång till.

Möjligheter och fördelar:

  • Att information är fritt tillgänglig gör det möjligt för forskare, studenter, journalister och allmänheten runt om i världen att ta del av materialet utan ekonomiska eller praktiska hinder. Att följa med i vad det offentliga producerar är viktigt och det ligger i alla intressen att materialet sprids
  • Fördelen skulle vara en ökad användning av materialet och främjar vidare förädling, detta gäller ju både privatpersoner och näringsidkare direkt.

Hur ska vi göra?

Det finns flera vägar att gå, en av de allra enklaste är att myndigheter kräver att material de köper in är producerat under fri licens. Utan att ändra en enda lag har man säkerställt att materialet går att återanvända med enkelhet. Det skulle också kunna ställas krav på att forskning finansierat med offentliga medel blir fritt tillgängligt.

Vi tror att Sverige, och i förlängningen hela mänskligheten, gynnas av den fria kunskapen. Tillsammans kan 6 miljarder människor bidra med sin personliga kunskap till de resterande världsmedborgarna. Vi tror att Sverige har möjlighet att vara ett föregångsland i detta arbete. Det digitala samhälle som utgör Sverige som nation utgör en grund för arbetet med denna spridning. Sverige har även som forskningsland en framstående plats bland världens nationer och en samlad kunskap hos sina medborgare som få andra länder kan stoltsera med.

Hjälp oss i arbetet för att främja den fria kunskapen

Wikimedia Sverige

Distribution

Riksdagsledamöter (349 st)