Projekt:Påverkansarbete 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2018 | 2020 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Gästblogga Gästblogga och redogör för politiska händelser som är av direkt intresse för Wikimedia
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Remissjakt Har du sett någon remiss som du tycker att föreningen borde skicka ett remissvar på? Tipsa oss och ge gärna konkreta förslag på vad svaret borde handla om. Tänk på att de arbetet direkt måste bidra till att uppnå vår vision.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Detta projekt innehåller våra politiska aktiviteter för att påverka lagstiftarna för att skydda fri kunskap. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla dem åtskilda från FDC-finansiering (som ej får användas för denna typ av arbete).

2019: Vi kommer att fokusera på att förbättra kunskapen bland beslutsfattare om Panoramafrihet och hur Upphovsrättsdirektivet kan påverka Wikipedia. Vi kommer att sträva efter att skapa ett nätverk av nationella organisationer som har intresse för dessa frågor för att vi ska arbeta tillsammans.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2019

Februari-juni Skriv debattartiklar Om Upphovsrättsdirektivet, FoP, öppna data, Open Access. 4 dagar.
1-2 juni Big Fat Brussels Meeting Sker delvis inom ramen för FindingGLAMs. 3 dagar.
30 juni-7 juli Almedalen Sker delvis inom ramen för FindingGLAMs. 5 dagar.
? Möten med svenska riksdagsledamoter Fokus på att berätta om hur fri kunskap hjälper till att uppnå de Globala målen. 4,5 dagar.


Samarbetspartners

  • FKAGEU

Se även

Projektdata

Projekt nr. 193202 Ansvarig John
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2019-12-31
Finansiär Budget
Egen finansiering 110 000
Interna mål
  • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
  • T.2.2b - 5/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2019-11-20 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En FAQ om Upphovsrättsdirektivet har tagits fram för att hjälpa andra organisationer att besvara Justitiedepartementets frågor samt andra Wikimediaföreningar i Europa som planerar att engagera sig i implementationen.
  • Svar har förberetts och levererats gällande artikel 14-17 i Upphovsrättsdirektivet.
  • Presentation gavs på Riksdagen om våra ståndpunkter inför ett rum fullt med ledamöter och intresseorganisationer.
  • T.2.1 - 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
  • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen