Projekt:Påverkansarbete 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Gästblogga Gästblogga och redogör för politiska händelser som är av direkt intresse för Wikimedia
Identifiera (lokal-)politiker som vi bör tala med Känner du någon politiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata om de frågor som är viktiga för att få till stånd mer fri kunskap.
Remissjakt Har du sett någon remiss som du tycker att föreningen borde skicka ett remissvar på? Tipsa oss och ge gärna konkreta förslag på vad svaret borde handla om. Tänk på att de arbetet direkt måste bidra till att uppnå vår vision.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med eric.luth(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Genom det är projektet ser vi till att Internet-användarnas perspektiv och fri kunskaps-perspektiven är närvarande i lagstiftningsprocessen och för politiker. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla det åtskilt från FDC-finansieringen.

2020: Fokus ligger på att förbättra kunskapen bland beslutsfattare om Panoramafrihet och hur Upphovsrättsdirektivet kan påverka Wikipedia. Föreningen kommer att sträva efter att skapa ett nätverk av nationella organisationer som har intresse för dessa frågor som kan arbeta tillsammans. Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter från den svenska implementeringen och genom att dela det material vi skapar (Sverig e har enligt uppgift kommit längre i implementeringsprocessen än de många andra länder i EU). Vi kommer att sträva mot att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Advocacy-2020

Februari Lämna in synpunkter på artiklarna 3-7. Inte högprioriterade. (0,5 dagar) T242743
Mars Big Fat Brussels Meeting. Genomförs ej p.g.a. Covid-19.
Juni Almedalen. Genomförs ej p.g.a. Covid-19.
Juni Genomläsning och respons på departementspromemoria om upphovsrätt. Justitiedepartementet beräknas leverera sin departementspromemoria framemot slutet av våren / tidig sommar. Promemorian behöver gås igenom och utvärderas. Fortsatt påverkansarbete bygger på den. (2,5 dagar)
September-november Skapa nätverk kring för Wikimedia Sverige viktiga frågor inför fortsatt arbete med upphovsrättsdirektivet. Möten, samskrivande av debattartiklar, planera och koordinera runt kommunikation och påverkansarbete. (5 dagar)
September-november Skapa intresse kring, förståelse för och engagemang i frågan om panoramafrihet. Koordinera med andra intressenter. Producera material till politiker. Deltagande på evenemang. Kontakter med media. (5 dagar) T242592


Samarbetspartners

  • FKAGEU

Se även

Projektdata

Projekt nr. 203202 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
Donationer 92 000
Interna mål
  • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Påverkansarbete 2020/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 25 februari 2021 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • T.2.1 - 8 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
  • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Departementspromemorian är kraftigt försenad från Justitiedepartementet, och förväntas inte komma in förrän efter årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen